Archidieczja Łódzka

Parafia Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębicach

Proboszcz: ks. Wojciech Żelewski
Wikariusz: ks. Lech Stefanek, ks. Wojciech Jóźwik
Telefon: 43 678-41-75
Adres: Kilińskiego 1/4 99-200 Poddębice
Strona internetowa: http://parafia.poddebice.pl/
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1443 r. (abp Wincenty Kot)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany w stylu późnorenesansowym, orientowany. Pierwotnie jednonawowy z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Od północy przy prezbiterium prostokątna zakrystia i kaplica na planie kwadratu. Przy nawie okrągła wieżyczka z klatką schodową na chór i nad sklepienia. Ściany wnętrza rozczłonkowane pilastrami dźwigającymi belkowanie z wydatnym gzymsem. Sklepienia kolebkowe z lunetami, w prezbiterium pierwotne, w nawie rekonstruowane. Okna wysokie, zamknięte półkoliście, w tarczach lunet okrągłe. W prezbiterium późnorenesansowa dekoracja stiukowa złożona z cienkich wałków i rozet; w kartuszach monogramy Jezusa i Maryi oraz herby: Grzymała, Lubicz, Pomian i Poraj. Na podniebiu łuku tęczowego dekoracja roślinna z uskrzydloną główką anioła. Kaplica otwarta do prezbiterium arkadą dekorowaną stiukami o motywach rogów obfitości, sklepiona ośmiopolową kopułą z latarnią, na bębnie wspartym na żagielkach. Na kopule skromna dekoracja stiukowa. Szczyt rekonstruowany. Dachy dwuspadowe. Portal o charakterze barokowym. Murowana dzwonnica z XVII w. .

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny późnorenesansowy z pierwszej poł. XVII w. z rzeźbami: św. Stanisława, św. Wojciecha, św. Barbary i św. Katarzyny oraz obrazami: św. Teresy i św. Jadwigi z XVII w., przemalowanymi, zwieńczenia z rzeźbą MB z Dzieciątkiem z końca XVIII w. Ołtarz w kaplicy barokowy z około 1660 r. z obrazem św. Katarzyny z XVII w.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Poddębice – całe miasto, Byczyna wieś i kolonia – 1–2 km, Chropy – 4, Góra Bałdrzychowska – 6, Góra Bałdrzychowska Kolonia – 4, Klementów – 2, Łężki – 3–4, Praga – 2, Rąkczyn – 3, Rodrysin – 2–3, Zagórzyce – 4