Parafia Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej Męczennicy w Zgierzu
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Chmielewski
Wikariusz: ks. Daniel Jarzębski, ks. Adam Dolata
Telefon: 42 716-33-18

Adres: pl. Jana Pawła II nr 1 , 95-100 Zgierz
E-mail: swietakatarzyna@gmail.com

http://www.swkatarzynazgierz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

1. Data erygowania parafii: XIII w. (arcybiskup gnieźnieński Jan Pełka)
2. Geneza i krótka historia parafii: Obecny kościół, podobnie jak trzy poprzednie od 1231 r., jest sytuowany na tym wzgórzu na skarpie nad Bzurą. Wybudowany w latach 1910-1924. Styl neogotycki, zwany gotykiem wiślano-bałtyckim, według projektu łódzkiego architekta Stefana Lemenèe. Kościół konsekrowany 13.07.1930 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego. Kościół jest murowany, z cegły, na zaprawie cementowo – wapiennej, posadowiony na kamienno- ceglanym cokole. Wszystkie elewacje są z nietynkowanej cegły licówki, opięte uskokowymi przyporami. W przyziemiu cokół wys. 120 cm, kamienny, wyżej ceglany, zakończony tynkowanym gzymsem profilowanym. Jest to budowla trójnawowa z transeptem, bazylikowa, wzniesiona na planie krzyż łacińskiego, z pięciobocznie zamkniętym prezbiterium flankowanym prostokątnymi aneksami oraz dwukondygnacyjną wieżą wysokości 60 m.
3. a) Wyposażenie świątyni zaczęto ustawiać w latach 1923-1924, wtedy dostarczono pierwsze ołtarze. W kościele znajduje się pięć ołtarzy: ołtarz główny dedykowany Najśw. Sercu Pana Jezusa, wykonany w 1930 r. według projektu inż. Wincentego Bogaczyka z Warszawy. W ramionach transeptu znajdują się dwa bliźniacze ołtarze neogotyckie z obrazami zasłonowymi. Ołtarz św. Katarzyny datowany jest na rok 1865 i stanowi oryginalną kompozycję z malowidłem dedykowanym patronce kościoła. Najstarszą metrykę ma stojąca w prawym narożniku kruchty, pochodzącą z XV w. kamienna gotycka kropielnica z granitu w formie dwóch ściętych ostrosłupów. W lewym narożniku kruchty znajduje się kropielnica klasycystyczna z przełomu XVIII i XIX w.
b) Krzyże:
- w kruchcie krucyfiks pochodzący z XVII w., styl wczesny barok,
- naprzeciw ambony krucyfiks barokowy z I połowy XVIII w.,
- w prawej nawie bocznej krzyż barokowy pochodzący również z I p. XVIII w.,
- obraz olejny „Ecce homo” z I p. XVIII w.,
- w kaplicy MB Częstochowskiej owalny, olejny obraz na płótnie NMP Królowej Różańca Świętego. Obraz pochodzi z I p. XVIII w.,
c) Dwa barokowe konfesjonały z końca XVIII w. i konfesjonał z roku 1890.
d) Zgierska fara posiada 28 okien witrażowych i 2 rozety. Są to witraże figuralne, pochodzą z 1923 r. z Pracowni Witraży Artystycznych Stanisława Gabriela Żeleńskiego w Krakowie.
e) Organy 48-mio głosowe organy pochodzą z warszawskiej firmy Wacława Biernackiego (roku 1934). Waga instrumentu wynosi 12 ton.
f) Naczynia liturgiczne.
Parafia św. Katarzyny posiada: 2 monstrancje, 7 kielichów oraz 8 puszek.
 Monstrancja – styl historyzm, czas powstania II p. XIX w.
 Kielich mszalny – styl neogotyk, czas powstania 1886 r., materiał srebro złocone,
 Kielich mszalny – styl eklektyzm z elementami neogotyku, czas powstania koniec XIX w., materiał srebro złocone,
 Kielich mszalny – styl neogotyk, czas powstania ok. 1907 r., materiał srebro złocone,
 Puszka na komunikanty – styl neogotycki, czas powstania 1845r., materiał srebro.

g) Krzyże ołtarzowe – styl neobarok, koniec XIX w.
h) Szaty liturgiczne:
- dalmatyka - styl barok, czas powstania 1740 r., szkoła francuska,
- 28 ornatów rzymskich z XIX i XX w.,
- kapa czerwona - styl późny barok, I ćw. XVIII w., szkoła francuska,
i) 9 chorągwi i 2 sztandary z XIX i XX w.
j) 8 poduszek procesyjnych z XIX w.
k) krzyż procesyjny z 1898 r. ze stopu miedzi srebrzonej galwanicznie i złoceniami.
l) Około 50 świeczników z XIX i XX w.
ł) Na wieży głównej kościoła znajdują się 2 dzwony: z 1922 r. i z 1889 r. Są to dzwony spiżowe. Przed II wojną światową, kościół posiadał 4 dzwony w 1940 r. zdjęte i wywiezione przez okupantów niemieckich do Hamburga. Wieżyczka sygnaturki ma najmniejszy z dzwonów.

4. Modrzewiowy, barokowy kościółek cmentarny z 1643 r. spłonął doszczętnie w 1987r. Nowy kościół na cmentarzu został pobudowany przez parafię w klatach 1988-1991. Cmentarz parafialny założono w 1821 r. z donacji obywateli zgierskich. W roku 1991 administrację cmentarza przejęła kuria biskupia w Łodzi. Budynek starej plebanii pochodzi z 1820 r., jest w stylu dworku mazowieckiego. Należy do najstarszych budynków w Zgierzu. Mur oporowy wokół ogrodu plebanijnego posiada datę 1890 r. Budynek domu parafialnego był budowany przez 7 lat, poświęcony w 1938 roku przez bpa Włodzimierza Jasińskiego.

Ulice należące do Parafii

Aleksandrowska, Aniołowska, Baczyńskiego, Bajkowa Barona, , Bursztynowa, Dąbrowskiego – do Barlickiego, Diamentowa, Gałczyńskiego, Głowackiego, Gołębia, Długa – do Narutowicza, Hoża, Iglasta, Irysowa, Jagiellońska, Jaskrowa, pl. Jana Pawła II, Kaczeńcowa, Konopnickiej, Konstantynowska, Konwaliowa, Kosynierów, Koszarowa, Kościuszki, Leśmiana, Lechonia, Lisia, Łęczycka nr parz., Łódzka nr parz., 3-go Maja do Narutowicza, Moniuszki, Milenijna, Musierowicza, Nowiny, Ogrodnicza, Ozorkowska nr parz., Parzęczewska do Gałczyńskiego, Perłowa, Piaskowa, Piaskowiec, Pierwiosnków, Pietrusińskiego, Podgórna, Popiełuszki, Poprzeczna, Przyrodnicza, Pułaskiego, Różana, Rubinowa, Sieradzka, Skargi, Sokołowska, Srebrna, Szeroka, Targowa, Tatrzańska, Traugutta, Wiatrakowa, Wiewiórcza, Wspólna, Zachodnia, Zagajnikowa, Zawadzka, Zawilcowi, Zbożowa, Złota, Żytnia.

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 11:30 - (od września do maja dla dzieci przd I komunią
świętą), 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 7150
ODPUST: św. Katarzyny, 25 listopada
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: poniedziałek, wtorek i Środa Popielcowa

Spowiedź 30 min. Przed rozpoczęciem mszy św.

Ostatnia wizytacja duszpasterska: 2009 r., bp A. Lepa

Cmentarz grzebalny:
– cmentarz przy ul. Piotra Skargi (pow. 5 ha), odległość ok. 500 m,
– cmentarz komunalny przy ul. Konstynowskiej ( pow. 4 ha), odległość ok. 2100 m.

Plebania: Wybudowana w 1937 r., murowana, gaz, kanalizacja CO.

Kaplica p.w. Św. Józefa i św. Wawrzyńca na cmentarzu grzebalnym ul. Ks. Piotra Skargi 26.

Formy duszpasterstwa: Parafialna Rodzina Różańcowa (od 1643 r.), III Zakon Św. Franciszka, Bractwo Św. Szkaplerza, Bractwo Miłosierdzia, Bractwo Św. Anny, Parafialny Klub Dyskusyjny, Rycerstwo Św. Michała Archanioła, Straż Honorowa NSJ (od 2000 r.), Zespół Redakcji Parafialnej, asysta parafialna, ministranci, lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii Św.

Wykaz proboszczów parafii od 1920 r.:

† ks. Wacław Wyrzykowski 1920 – 1921
† ks. Stanisław Junosza Szaniawski 1921 – 1925
† ks. Hipolit Pyszyński 1925 – 1930
† ks. Jan Cesarz 1930 – 1937
† ks. Antoni Roszkowski 1937 – 1939
† ks. Zygmunt Wroński 1939 – 1941
† ks. Jan Ostrowski 1945 – 1960
† ks. Leon Leszczyński 1960 – 1970
† ks. Ignacy Krzyżaniak 1971 – 1981
ks. Stanisław Socha 1982 – 1990
ks. Mirosław Benedykt Strożka 1990 –2013
ks. Andrzej Chmielewski 2013 –

Księża pochodzący z parafii:
† ks. Maksymilian Skarbek, wyśw. 1938
† ks. Bronisław Zdrojewski, wyśw. 1956
ks. Tadeusz Melchinkiewicz, wyśw. 1957
ks. Jerzy Jankowski, wyśw. 1968
† ks. Marcin Bartczak, wyśw. 1972
ks. Roman Łodwig, wyśw. 1979
ks. Wojciech Wołowiec, wyśw. 1986
ks. Krzysztof Jałowiecki, wyśw. 1988
ks. Andrzej Wasiak, wyśw. 1997

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Władysław Figiel TJ. wyśw. 1952

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Helena [Katarzyna] Janusik, 1928, urszulanka SJK
† s. Jadwiga Nawrocka, 1942, urszulanka SJK
s. Wanda [Jana] Wieczorek, 1949, urszulanka SJK
s. Iwona Dębska, 1989, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych od 1826, małżeństw od 1885, zmarłych od 1822

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Andrzej Chmielewski, mian. 1 VII 2013 tel. 042 716-33-18
Wikariusze:
ks. Daniel Jarzębski, mian. 30 VIII 2019
ks. Adam Dolata, mian. 30 VIII 2017 tel. 511 654 038

Emeryt: ks. Władysław Cieśla

czynna pn-pt 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.