Parafia Świętej Jadwigi Królowej w Tomaszowie Mazowieckim
Proboszcz: ks. Jan Cholewa
Wikariusz: ks. Piotr Markowicz, ks. Paweł Błaszczyk
Telefon: 44 723 79 84

Adres: Warszawska 75/81, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
E-mail: tomaszow-jadwigi@archidiecezja.lodz.pl

http://www.jadwigatomaszow.parafia.info.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

B
Bardowskiego
Bohuszewiczówny

C
Cegielniana

D
Dubois
Dzieci Polskich
Dojazd
Długa

G
Gęsia
Gabrysiewicz

H
Handlowa

K
Kolbe
Kombatantów
Kwiatowa

L
Literacka

M
Mielczarskiego

O
Ostrowskiego

P
Paszowskiego

S
Skorupki
Szarych Szeregów
Szeroka

W
Wróblewskiego
Warszawska
Widok

Z
Zawadzka
Żurawia

Wioski należące do parafii

Komorów
Zaborów
Cekanów

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:00, 09:30, 11:00, 12:15, 18:00

Parafia erygowana 1 czerwca 1984 roku przez Bp Józefa Rozwadowskiego. Pierwszym proboszczem mianowany zostaje ks. Władysław Urbański, a po jego nagłej śmierci ks. Henryk Kowaliński. W roku 1986 rozpoczęto budowę kościoła parafialnego, który został uroczyście konsekrowany jesienią 1999 roku przez Abp Władysława Ziółka.

Obsada personalna

Proboszcz: ks. Jan Cholewa, mian. 6 VII 2019 tel. 44 723-72-44

Wikariusze: ks. Piotr Markowicz, mian. 29 VIII 2020 tel. 44 723-79-84 w. 22
ks. Paweł Błaszczyk, mian. 28 VIII 2018 tel. 44 723-79-84 w. 25

Na terenie parafii mieszka:
ks. Michał Podkomórka (rezydent) tel. 44 723-79-84 w. 23

czynna  pn -pt 9:00-11:00  16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.