Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętej Anny w Wrzeszczewicach
Proboszcz: ks. Tomasz Kubik
Wikariusz:
Telefon: 43 675-14-22

Adres: 98-100 Wrzeszczewice (pow. łaski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 VII 1920 r. (bp Stanisław Zdzitowiecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół wystawiony z modrzewia i sosny w 1755 r., powiększony w 1920 r. i gruntownie odrestaurowany w latach 1946–1948, spłonął 17 grudnia 1973 r. Obecny kościół murowany – rozpoczęcie budowy w 1974 r., zakończenie w 1975 r., bezstylowy, jednonawowy, projekt wykonał arch. Aleksander Mielniczak. Wmurowania kamienia węgielnego dokonał
20 IV 1975 r. ówczesny ordynariusz, bp Józef Rozwadowski. Kościół poświęcony 23 XI 1975 r., konsekrowany w czerwcu 1981 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i dwa boczne wykonane z granitu, ozdobione złoconymi symbolami religijnymi. Pancerne tabernakulum w kształcie słońca, pozłacane. Droga Krzyżowa wykonana z piaskowca, ozdobna. Dzwon duży pw. św. Andrzeja Boboli z napisem: „Św. Andrzeju Bobolo, proroku wolności Ojczyzny, miej Polskę w swej przemożnej opiece”, mniejszy pw. św. Anny. Organy włoskie „Jubileusz”.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Elodia – 2 km, Hipolitów (część) – 2, Karszew – 1,5, Kiki – 2, Krzucz – 5, Marianów – 3, Mauryców – 3, Rembów – 6, Stryje Paskowe (część) – 2, Wrzeszczewice, wieś kościelna, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice Nowe – 2, Zalesie – 4

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

07:30, 09:00, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1000
ODPUST: św. Anny, obchodzony w najbliższą niedzielę po 26 lipca;
Matki Boskiej Królowej Polski, 3 maja
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)
PLEBANIA: zbudowana w 1933 r., murowana, w dobrym stanie, kryta papą, centralne ogrzewanie, kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo św. Anny (od 1921 r.), Żywa Róża (od 1937 r.), chór parafialny, liturgiczna służba ołtarza
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Mieczysław Kiełkiewicz 1920–1925
ks. Antoni Jagodziński 1952–1960
ks. Jan Dzikowski 1925–1927
ks. Stanisław Jasiński 1960–1971
ks. Adam Nowak 1927–1929
ks. Czesław Białas 1971–1977
ks. Jan Fijałkowski 1929–1935
ks. Ryszard Olszewski 1977–1981
ks. Stanisław Maciejewski 1935–1938
ks. Alojzy Poszczyński 1981–1981
ks. Stefan Hauser 1938–1940
ks. Józef Piaskowski 1981–1992
ks. Antoni Sienkiewicz 1940–1947
ks. Bronisław Wołoszyn 1992–2002
ks. Franciszek Rzazek 1947–1947
ks. Andrzej Chmielewski 2002–2004
ks. Adolf Frydrykiewicz 1947–1952
ks. Stefan Magiera 2004–2008
ks. Tomasz Kubik 2008-
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1920–2006,
zmarłych 1920–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Tomasz Kubik, mian. 15 XII 2008 tel. 043 675-14-22

czynna pn-pt po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.