Parafia Świętego Wojciecha w Ujeździe
Proboszcz: ks. kan. Bogumił Bylinka
Wikariusz: ks. Piotr Reczyński
Telefon: 44 719-21-68

Adres: Kościelna 29a, 97-225 Ujazd
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1429 r. (abp Wojciech Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół zbudowany w latach 1674–1676 z fundacji abpa gnieźnieńskiego Andrzeja Olszewskiego. Konsekrowany w 1694 r. przez bpa Jerzego Albrechta Denhoffa. W 1892 r. do kościoła od strony zachodniej dobudowano kaplicę – mauzoleum rodzinne Ostrowskich, zaprojektowane w stylu barokowym przez arch. Konstantego Wojciechowskiego. Kościół murowany, jednonawowy. Ponieważ świątynia była za mała dla rozrastającej się przez wieki parafii, dlatego w 1987 r. wmurowano kamień węgielny pod nową świątynię, trzykrotnie większą od starej. Nowy kościół zbudowany od strony wschodniej kościoła zabytkowego. Zaprojektował arch. Aleksy Dworczak. Poświęcenia dokonał 23 IV 1993 r. abp Władysław Ziółek. Przy kościele stoją dwie figury: Chrystusa Miłosiernego i Matki Bożej Fatimskiej.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny rokokowy z końca XVIII w. z rzeźbami świętych Piotra i Pawła, w zwieńczeniu Trójca Święta oraz aniołowie, obraz Wniebowzięcia NMP. Dwa ołtarze boczne z końca XVIII w. rokokowe z rzeźbami czterech Ewangelistów, z obrazem św. Anny nauczającej Maryję oraz Przemienienia Pańskiego z XVIII w. Do zabytków sztuki stanowiącej własność parafii należą: ambona o charakterze rokokowym, sprowadzona z Włoch w latach 1810–1818; stolce z herbami: Rawicz i Leliwa; chrzcielnica z czaszą barokową z XVII w.; obrazy: Zdjęcie z Krzyża z drugiej poł. XVIII w.; św. Wojciecha, św. Wawrzyńca i św. Andrzeja z końca XVIII w., św. Józef z Dzieciątkiem z pocz. XIX w.; portret bpa Jerzego Albrechta Denhoffa z 1694 r., przemalowany w 1869 r.; dzwon ufundowany przez Kaspra Danhoffa w 1620 r. Oba kościoły wyposażone są w organy, dzwony, Drogę Krzyżową, ławki, obydwie zakrystie umeblowane.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandrów – 5,5 km, Bronisławów – 2, Buków – 4, Ciosny – 6, Helenów – 7, Józefin – 0,5, Lipianki – 5, Łominy – 3, Maksymów – 3, Marszew – 3, Mącznik – 0,5, Niewiadów osiedle (1–25) – 1, Niewiadów wieś – 3, Ojrzanów – 4, Olszowa – 5, Olszowa Piaski – 6, Przesiadłów – 4, Sangrodz – 3, Skrzynki – 3, Stasiolas – 3, Szymanów – 4, Tobiasze – 4, Ujazd, miejscowość kościelna, Władysławów – 6, Wykno – 4, Zaosie – 3,5

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:00 /latem o 18:00/

Soboty

07:00, 07:30, 17:00 /latem o 18:00/

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00 /od września do czerwca/, 16:00 /latem o 17:00/

LICZBA MIESZKAŃCOW: 7500

ODPUST: św. Wojciecha, 23 kwietnia;
św. Anny, obchodzony w najbliższą niedzielę po 26 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 21, 22, 23 kwietnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,96 ha (250 m)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1951–1952, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie na węgiel i olej opałowy

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Anny, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża – 11 kół, Bractwo III Zakonu św. Franciszka, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, ministranci, schola dziecięca i młodzieżowa, asysta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. B. Dobrogowski 1920–1922
ks. Leon Mickiewicz 1922–1930
ks. Jan Krzyszkowski 1930–1932
ks. Stanisław Szubiński 1932–1947
ks. Leopold Jarosz 1947–1949
ks. Ryszard Moskwa 1949–1952
ks. Stanisław Klimm 1952–1968
ks. Adam Bąkowicz 1968–1972
ks. Tadeusz Melchinkiewicz 1972–1982
ks. Mieczysław Paluszek 1982–1990
ks. Wojciech Danka 1990–1997
ks. Józef Świerczyński 1997–

KSIĘŻA POCHODZYĄCY Z PARAFII:
† ks. Leon Łomiński, wyśw. 1918
† ks. Edmund Kozłowski, wyśw. 1927
† ks. Antoni Szymanowski, wyśw. 1930
† ks. Henryk Zimnicki, wyśw. 1965
ks. Wiesław Koper, wyśw. 1969
ks. Paweł Stachecki, wyśw. 1977, diec. płocka
ks. Dariusz Mordaka, wyśw. 1994
ks. Zbigniew Pawlik, wyśw. 1997

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Katarzyna Grobelka, 1964, Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi
s. Benedykta Filipek, 1990, Zgromadzenie Sióstr Nieokalanek w Szymanowie
s. Renata Kondracka, 1997, michalitki

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Bogumił Bylinka, mian. 1 VII 2014 tel. 044 719-21-68
Wikariusze: ks. Piotr Reczyński, mian. 28 VIII 2018 tel. 044 719-21-85

czynna pn-pt 9:00-10:00   17:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.