Archidiecezja Łódzka
Parafia ŚWIĘTEGO WOJCIECHA BISKUPA MĘCZENNIKA W ŁODZI – SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
Proboszcz: ks. kan. Mariusz Szcześniak
Wikariusz: ks. Artur Trznadel, ks. Kazimierz Sobański
Telefon: 42 646-76-85

Adres: Rzgowska 242, 93-317 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 12 VIII 1901 r. (abp Wincenty Teofil Chościak Popiel)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę istniejącego kościoła rozpoczęto w 1902 r. wg projektu warszawskiego arch. Józefa Dziekońskiego. Kościół trzynawowy z dość szerokim transeptem. W końcach transeptu znajdują się kaplice. Dach na nawie głównej bardzo spadzisty i wysoki. Nawy boczne mają dachy osobne, mniej spadziste. Całość dachu kościoła w latach 2002–2005 pokryta blachą miedzianą. Budowa kościoła trwała aż do 1924 r., a wieże, wg projektu Wiesława Kononowicza, wzorowane na kościele Mariackim w Krakowie, zostały ukończone w 1938 r. Kościół poświęcony w 1929 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego. Kościół nie jest konsekrowany.

Wyposażenie kościoła:
W kościele są 4 ołtarze: ołtarz główny, drewniany w stylu gotyckim z obrazem MB Pocieszenia, zwanej MB Chojeńską. Drugi ołtarz MB Nieustającej Pomocy w kaplicy przy prawej nawie kościoła, zbudowany na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, sosnowy okładany dębem. Trzeci ołtarz Najśw. Serca Jezusowego, kamienny, bardzo skromny. Czwarty ołtarz Chrystusa Ukrzyżowanego w kaplicy z lewej strony prezbiterium. Ołtarz ten przeniesiony z nieistniejącego już starego drewnianego kościoła. Krzyż w ołtarzu z XVIII w. Organy 24-głosowe, zbudowane zaraz po II wojnie, gruntownie odnowione w 1994 r. W 1953 r. sprawiono 3 dzwony i sygnaturkę. Droga Krzyżowa z XVIII w., odnowiona w 1992 r. wraz z malowaniem kościoła.

Ulice należące do Parafii

Bajeczna, Błękitna, Budowlana – nr 11/13, Cegielniana, Chóralna, Codzienna, Czerwcowa, Daleka, Faszynowa, Gospodarcza, Gościnna – 8, 10 i 11, Górki Nowe, Górki Stare, Graniczna, Józefowska, Józefów, Kolumny – 2–140 i 1–165, Kosynierów Gdyńskich – 2–22 i 1–15, Królewska, Kurczaki – 2–40 i 1–49, Kwartalna, Kwiecista, Leszczyńskiej, Łabędzkiego, Łokietka, Maciejowicka, al. Matek Polskich, Michała, Mieszczańska, Mroźna, Mulinowicza, Musiała, Natalii, Nadwodna – 20, Obszerna – od Kosynierów Gdyńskich nr parz. do końca i nr nieparz. od Paradnej do końca, Opoczyńska, Paradna – str. parz. cała i nieparz. od 1 do 57, Piesza, Płynna, Ponura, Postępowa, Potulna, Powszechna, Prosta, Przednia, Przełomowa, Przesmyk, Przygodna, Przyrzeczna, Roszkowskiego, Rozalii, Rzgowska – od 191 i od 146 do końca, Sarmacka – 2–8 i 1–31, Serdeczna, Skupiona, Socjalna, Spokojna, Strzelecka, Szczanieckiej, Szternfelda, Torowa, Tuszyńska – str. parz. od 156–158, Ustronna, Wdzięczna, św. Wojciecha, Wołodyjowskiego, Zacna, Zagadkowa, Zamknięta – 2 i 8

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Starowa Góra – 2,5 km

Dni powszednie

06:30, 08:00, 17:00, 18:00

Soboty

06:30, 08:00, 17:00, 18:00

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8000

ODPUST: św. Wojciecha, obchodzony w niedzielę po 23 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed uroczystością Chojeńskiej MB Pocieszenia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: św. Franciszka, 4,75 ha (1,3 km) administrowany przez Kurię Archidiecezji Łódzkiej

PLEBANIA: wybudowana w latach 1980–1983 staraniem ks. Jana Cieszkowskiego, murowana, jednopiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica cmentarna pw. św. Franciszka, ul. Rzgowska 156/160
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Paradna 36
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Kosynierów Gdyńskich 20
Kaplice w Szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A, pawilon B

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, asysta, schola dziewcząt oraz utworzony w lipcu 1994 r. Klub Katolicki im. św. Wojciecha, sobotnia świetlica dla ubogich dzieci – „Wojtusiówka”, z której korzysta przeciętnie 30 dzieci, poradnia rodzinna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Zygmunt Knapski 1918–1921
ks. Bolesław Karwowski 1921–1927
ks. Feliks Kąkolwski –1947
ks. Józef Zalewski 1947–1951
† bp Jan Fondaliński 1951–1961
† ks. Stanisław Koziński 1961–1978
† ks. Jan Cieszkowski 1978–1998
ks. Jan Jachym 1998–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Aleksander Łęgocki, wyśw. 1954 ks. Zenon Kołodziejczak, wyśw. 1974
bp ADAM LEPA, wyśw. 1962 ks. Jerzy Lipiński, wyśw. 1979
ks. Tadeusz Bednarek, wyśw. 1964 ks. Jerzy Dybała, wyśw. 2000
ks. Marian Kołodziejczak, wyśw. 1974

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Zofia Janczak, 1978, służebniczka NMP NP
s. Maria Magiera, 1978, służebniczka NMP NP
s. Jadwiga Muras, służebniczka NMP NP
s. Barbara Siewruk, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1893–1941, 1945–2006, małżeństw 1893–1941, 1945–2006, zmarłych 1893–1941, 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:ks. kan. Mariusz Szcześniak, mian. 1 VII 2015  tel. 42 645 35 89

Wikariusze: ks. Artur Trznadel, mian. 27 VIII 2009 tel. 605 990 809
ks. Kazimierz Sobański, mian. 19 XI 2016 tel. 782 149 875

Pomoc duszpasterska: ks. Paweł Jeleń

Na terenie parafii mieszkają:
Kamilianie (w Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289)
o. Mariusz Kwiatkowski MI tel. 512-609-351
kapelan Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki

o. Kamil Mróz MI – przełożony

kapelan Szpitala Centrum Zdrowia Matki Polki tel. 512 609 351

czynna pn-pt: 9:00-11:00  16:00-17:30

sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.