Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wojciecha w Dobroniu
Proboszcz: ks. Krzysztof Gliniany
Wikariusz: ks. Robert Zientera
Telefon: 43 677-26-85

Adres: Sienkiewicza 41 , 95-082 Dobroń
E-mail: kontakt@parafia-dobron.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 23 VI 1780 r. (abp gnieźnieński Antoni Kazimierz Ostrowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1776–1779. Obecny kościół ufundowany przez Kapitułę Krakowską, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej. Na planie krzyża łacińskiego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od wschodu kwadratowa zakrystia, od zachodu kruchta, strop płaski. Chór muzyczny wsparty na 4 kolumnach. Dachy z przyczółkami, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Obok kościoła dzwonnica z trzeba dzwonami.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny wczesnobarokowy z rzeźbami świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława i z obrazem Boga Ojca z połowy XVII w., mensa rokokowa z tabernakulum w kształcie świątyni. Mensy ołtarzy bocznych – rokokowe. Ambona z około XVII w., rokokowa chrzcielnica. Organy elektroniczne, 3 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brogi – 9 km, Chechło I – 4, Chechło II – 3, Dobroń, wieś kościelna, Dobroń Duży – 2, Dobroń Mały – 1,5, Dobroń Osiedle – 0,5, Dobroń Stary – 0,5, Ldzań – 6, Ldzań Kolonia – 7, Markówka – 2, Mogilno Duże – 5, Mogilno Małe – 4,5, Morgi – 8, Talar – 7, Wincentów – 2, Wymysłów – 4, Zimne Wody – 9, Zakrzewki – 1

Dni powszednie

16:30, 17:00 (październik-marzec), 17:30, 18:00 (kwiecień-wrzesień)

Soboty

16:30, 17:00 (październik-marzec), 17:30, 18:00 (kwiecień-wrzesień)

Niedziele i święta

07:00, 08:30 (suma), 11:00, 12:15 (dla dzieci), 17:00 (październik-marzec), 18:00 (kwiecień-wrzesień)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4300
ODPUST: św. Wojciecha, 23 kwietnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 21, 22, 23 kwietnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2015 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 2,74 ha (500 m)
PLEBANIA: zbudowana w 1913 r., murowana, kanalizacja podłączona do oczyszczalni, centralne ogrzewanie gazowe
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Józefa Rzemieślnika, w Chechle II
Kaplica pw. Narodzenia NMP, w Ldzaniu Kolonii
FORMY DUSZPASTERSTWA: III Zakon św. Franciszka, Żywy Różaniec, Bractwo Miłosierdzia Bożego, Bractwo MB Nieustającej Pomocy, Bractwo Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego, chór, ministranci, asysta, grupa biblijna, schola dziecięca.
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Cesarz 1918–1928
ks. Jan Bienias 1957–1962
ks. Ignacy Kotlicki 1928–1931
ks. Stefan Porczyk 1962–1971
ks. Artur Smoniewski 1931–1932
ks. Edward Knop 1971–1975
ks. Wacław Breitenwald 1932–1940
ks. Henryk Fiutkowski 1975–1990
ks. Władysław Grzelak 1940–1941
ks. Czesław Ślipski 1990–2001
ks. Wacław Breitenwald 1945–1948
ks. Marcin Sokołowski 2001–2004
ks. Henryk Rogowski 1948–1956
ks. Andrzej Chmielewski 2004–2013
ks. Sławomir Klich 2013-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Franciszek Bracha, wyśw. 1932
ks. Stanisław Bracha, wyśw. 1979
ks. Władysław Pryca, wyśw. 1960
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Norbert Siwiński OFM Conv., wyśw. 2004
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Gabriela Duszyńska, nazaretanka, Żdżary k. Nowego Miasta
s. Aneta Krulik, Ognisko Miłości Olsza k. Rogowa

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1810–2006 (brak 1885–1899; 1909–1911, IX 1941–I 1945), małżeństw 1810–2006 (brak IX 1941–I 1945), zmarłych 1810–2006 (brak 1882–1930; IX 1941–I 1945)

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. Krzysztof Gliniany, mian. 1 VII 2018 tel. 43 677-26-85
Wikariusze: ks. Robert Zientera, mian. 30 VIII 2019 tel. 43 677-20-79

na terenie parafii mieszka: ks. Kazimierz Bartkiewicz tel. 43 677-28-55

czynna: pn-pt 16:00-17:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.