27.02.2020
Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Wojciecha w Dobroniu
Proboszcz: ks. Krzysztof Gliniany
Wikariusz: ks. Robert Zientera
Telefon: 43 677-26-85

Adres: Sienkiewicza 41 , 95-082 Dobroń
E-mail: kontakt@parafia-dobron.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 23 VI 1780 r. (abp gnieźnieński Antoni Kazimierz Ostrowski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1776–1779. Obecny kościół ufundowany przez Kapitułę Krakowską, orientowany, drewniany, konstrukcji zrębowej. Na planie krzyża łacińskiego z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Od wschodu kwadratowa zakrystia, od zachodu kruchta, strop płaski. Chór muzyczny wsparty na 4 kolumnach. Dachy z przyczółkami, nad nawą wieżyczka na sygnaturkę. Obok kościoła dzwonnica z trzeba dzwonami.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny wczesnobarokowy z rzeźbami świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława i z obrazem Boga Ojca z połowy XVII w., mensa rokokowa z tabernakulum w kształcie świątyni. Mensy ołtarzy bocznych – rokokowe. Ambona z około XVII w., rokokowa chrzcielnica. Organy elektroniczne, 3 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Brogi – 9 km, Chechło I – 4, Chechło II – 3, Dobroń, wieś kościelna, Dobroń Duży – 2, Dobroń Mały – 1,5, Dobroń Osiedle – 0,5, Dobroń Stary – 0,5, Ldzań – 6, Ldzań Kolonia – 7, Markówka – 2, Mogilno Duże – 5, Mogilno Małe – 4,5, Morgi – 8, Talar – 7, Wincentów – 2, Wymysłów – 4, Zimne Wody – 9, Zakrzewki – 1

Dni powszednie

16:30, 17:00 (październik-marzec), 17:30, 18:00 (kwiecień-wrzesień)

Soboty

16:30, 17:00 (październik-marzec), 17:30, 18:00 (kwiecień-wrzesień)

Niedziele i święta

07:00, 08:30 (suma), 11:00, 12:15 (dla dzieci), 17:00 (październik-marzec), 18:00 (kwiecień-wrzesień)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4300
ODPUST: św. Wojciecha, 23 kwietnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 21, 22, 23 kwietnia
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2015 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 2,74 ha (500 m)
PLEBANIA: zbudowana w 1913 r., murowana, kanalizacja podłączona do oczyszczalni, centralne ogrzewanie gazowe
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Józefa Rzemieślnika, w Chechle II
Kaplica pw. Narodzenia NMP, w Ldzaniu Kolonii
FORMY DUSZPASTERSTWA: III Zakon św. Franciszka, Żywy Różaniec, Bractwo Miłosierdzia Bożego, Bractwo MB Nieustającej Pomocy, Bractwo Rzymskiej Straży Grobu Pańskiego, chór, ministranci, asysta, grupa biblijna, schola dziecięca.
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Jan Cesarz 1918–1928
ks. Jan Bienias 1957–1962
ks. Ignacy Kotlicki 1928–1931
ks. Stefan Porczyk 1962–1971
ks. Artur Smoniewski 1931–1932
ks. Edward Knop 1971–1975
ks. Wacław Breitenwald 1932–1940
ks. Henryk Fiutkowski 1975–1990
ks. Władysław Grzelak 1940–1941
ks. Czesław Ślipski 1990–2001
ks. Wacław Breitenwald 1945–1948
ks. Marcin Sokołowski 2001–2004
ks. Henryk Rogowski 1948–1956
ks. Andrzej Chmielewski 2004–2013
ks. Sławomir Klich 2013-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Franciszek Bracha, wyśw. 1932
ks. Stanisław Bracha, wyśw. 1979
ks. Władysław Pryca, wyśw. 1960
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Norbert Siwiński OFM Conv., wyśw. 2004
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Gabriela Duszyńska, nazaretanka, Żdżary k. Nowego Miasta
s. Aneta Krulik, Ognisko Miłości Olsza k. Rogowa

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1810–2006 (brak 1885–1899; 1909–1911, IX 1941–I 1945), małżeństw 1810–2006 (brak IX 1941–I 1945), zmarłych 1810–2006 (brak 1882–1930; IX 1941–I 1945)

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. Krzysztof Gliniany, mian. 1 VII 2018 tel. 43 677-26-85
Wikariusze: ks. Robert Zientera, mian. 30 VIII 2019 tel. 43 677-20-79

na terenie parafii mieszka: ks. Kazimierz Bartkiewicz tel. 43 677-28-55

czynna: pn-pt 16:00-17:00