Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Wojciecha w Krzepczowie

Proboszcz: ks. Adam Stańdo
Telefon: 721 610 944
Adres: 97-306 Krzepczów (pow. piotrkowski)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 8 VIII 1526 r. (abp gnieźnieński Jan Łaski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1720–1750. Kościół w stylu barokowym, orientowany, jednonawowy na rzucie prostokąta, od południa przy nawie – kaplica św. Anny z wydzieloną półkolistą absydą, przy której maleńkie zakrystie, od zachodu chór muzyczny nad kruchtą, wewnątrz ściany opilastrowane. W elewacji frontowej, zwieńczonej trójkątnym szczytem, portal ujęty w półfilary. Konsekrowany 26 VII 1903 r. przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z kościoła Pijarów z Piotrkowa – obraz św. Weroniki, Ukrzyżowany i figura MB Bolesnej; ołtarz boczny lewy z kościoła Franciszkanów z Piotrkowa – obraz św. Antoniego i MB Nieustajęcej Pomocy; ołtarz boczny prawy z 1901 r. – obraz św. Jadwigi i św. Wojciecha; ołtarz w kaplicy z obrazem św. Anny Samotrzeć; ambona z rzeźbą Mojżesza, figurka Chrystusa Zmartwychwstałego, Droga Krzyżowa odlew gipsowy.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Boryszów – 2 km, Budków – 4,5, Dziewuliny – 4, Gadki – 3, Grabica – 2, Kobyłki – 3, Krzepczów Nowy i Stary, wsie kościelne, Ostrów od nr 10 do 48 – 3, Rusociny – 5, Stradzew – 8, Wdowin Kolonia – 3