Parafia Świętego Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Solcy Wielkiej
Proboszcz: ks. Andrzej Borczyk
Wikariusz:
Telefon: 42 718-63-26

Adres: Solca Wielka 54, 95-035 Ozorków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1904–1909 (ks. Stomczyński), murowany, neoromański. Malowany w 1936 r. przez Zdżarskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zniszczony podczas działań wojennych w 1939 r. Odnowiony częściowo w latach 1968–1975. Pokryty blachą ocynkowaną w latach 1975–1985, ogrzewanie elektryczne. W 1994 r. wymieniono w oknach kolorowe szkło. Przeprowadzono odnowienie ołtarza głównego i figury. Remont trzech wież przeprowadzono w 1990 r. Odmalowany w 1996 r. Konsekrowany 1 IX 1912 r. przez bpa warszawskiego Kazimierza Ruszkiewicza.

Wyposażenie kościoła:
Chrzcielnica drewniana, wczesnobarokowa z pocz. XVII w.; obraz św. Franciszka z Asyżu; barokowy z XVIII w. ołtarz z piaskowca i ambona, na której umieszczone są w brązie postacie czterech Ewangelistów; 4 feretrony z XVIII w. Organy 14-głosowe z 1924 r. wykonał Antoni Adolf Homan w Warszawie. Dzwonnica stalowa w 1975 r., dzwony wykonała Firma Felczyńskich z Przemyśla w 1975 r. Droga Krzyżowa – 1966 r.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Ozorków: Głębicka – nr 10–94 i 13–89, Łęczycka – 46–90 i 31–93, Młynarska – 1, 2–8, Nowa – 27–35, Wróblewska – 2–10 parz.

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Biblianów – 4 km, Borszyn – 2, Cedrowice Majątek – 4, Cedrowice Parcela – 2,5, Cedrowice Stara Wieś – 4, Cedrowice za Rzeką – 5, Kolonia Wróblewska – 1, Muchówka – 5,5, Opalanki – 7, Ostrów – 6, Parzyce – 5, Pełczyska – 1, Rózinów 4, Solca Mała od Sierpowa – 3, Solca Mała od Tkaczewa – 4, Solca Wielka od Sierpowa – 1, Solca Wielka, wieś kościelna, Śliwinki Nowe – 3, Śliwinki Stare – 4, Tkaczew – 4, Wróblew majątek i wieś – 1,5, Zelgoszcz – 4,5

Dni powszednie

latem 18:00

zimą 17:00

Soboty

latem 18:00

zimą 17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00, 11:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2700

ODPUST: św. Wawrzyńca, obchodzony w niedzielę po 10 sierpnia;
św. Wojciecha, obchodzony w niedzielę po 23 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: I niedziela Adwentu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2000 r. (abp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,26 ha (500 m)

PLEBANIA: z początku XX w. ze starego kościoła, drewniana, otynkowana, kryta blachą i papą, woda z sieci gminnej, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Wojciecha, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo Światła, Żywy Różaniec, Ruch św. Maksymiliana Kolbego, Rodzina Radia Maryja, Stowarzyszenie Rolników, chór sumowy, asysta, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stefan Gostkowski 1908–1931
ks. Jakub Grabarczyk 1931–1941
ks. Jan Frątczak 1945–1947
ks. Władysław Rogowski 1947–1957
ks. Roman Skarbek 1957–1968
ks. Roman Zachwieja 1968–2006
ks. Zygmunt Nitecki 2006–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Józef Świątczak, wyśw. 1930
ks. Jan Sobczak, wyśw. 1953
ks. Roman Wróbel, wyśw. 1973, diec. gorzowska
ks. Jan Saganiak, wyśw. 1979

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
† s. Słaba, urszulanka
s. Domałożek, urszulanka
s. Stasiak, urszulanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–1940 i 1945–2006, małżeństw 1920–1940
i 1945–2006, zmarłych 1920–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Andrzej Borczyk, mian. 1 VII 2014 tel. 42 718-63-26

czynna przed i po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.