Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Szczawinie
Proboszcz: ks. Ryszard Szymacha
Wikariusz:
Telefon: 42 716-93-89

Adres: ul. Kościelna 27, 95-002 Smardzew Szczawin
E-mail: szczawin@archidiecezja.lodz.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy obecnego kościoła – 18 VI 1988 r. Trzynawowy, środkowa nawa zachowuje wielkość poprzedniego, drewnianego kościoła, który spłonął 24 III 1987 r. Prezbiterium wieloboczne, do którego dolegają dwie zakrystie. Stropy betonowe, płaskie. Korpus na planie prostokąta, nawy boczne niższe, dzielone za pomocą betonowych słupów. Zachowano łuki międzyfilarowe, podobnie między nawą a prezbiterium. Ten sam element występuje przy oknach. Dachy dwuspadowe, kryte blachą miedzianą (wieża) oraz dachówką falistą. Na osi kościoła, nad chórem wieżyczka (wieża). Projekt arch. Aleksy Dworczak. Zakończono budowę 18 X 1992 r. Kościół konsekrował 7 V 2000 r. abp Władysław Ziółek.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny: ściana ołtarzowa, zaprojektowana przez ks. Tadeusza Furdynę SDB, wykonana w drewnie dębowym. W centrum rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego, wykonana w drewnie lipowym. Ołtarze boczne: 2 zabytkowe ołtarze XVIII-wieczne, barokowe z rzeźbami Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Wojciecha i św. Stanisława, zachowane z poprzedniego kościoła. Chrzcielnica zabytkowa, ludowa, odnowiona. Droga Krzyżowa wykonana w drewnie. Organy elektroniczne Johannus, 3 dzwony.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Anielin – 6 km, Czaplinek – 2, Glinnik – 2,5, Janów – 4, Jeżewo – 3, Józefów – 4, Maciejów – 4, Marcjanka – 2, Palestyna – 3, Podole – 1,5, Rozalinów – 4, Samotnik – 3,5, Siedlisko – 3, Smardzew – 4, Swędów – 4, Swędówek – 4, Szczawin Duży i Mały – 0,5, Szczawin Kościelny, Ukraina – 4, Wołyń – 2

Dni powszednie

07:00 lub 17:00

Soboty

07:00 lub 17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:15 (kaplica w Swędowie) 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2000

ODPUST: św. Stanisława, obchodzony w niedzielę po 8 maja;
bł. Edmunda, obchodzony w I niedzielę sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed odpustem św. Stanisława

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (600 m)

PLEBANIA: murowana, zbudowana w latach 1905–1906, stan techniczny dobry, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół filialny pw. NMP Jasnogórskiej, w Swędowie – 4 km

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, bractwa: św. Stanisława i św. Anny, chór, asysta, schola, orkiestra, ministranci, duszpasterstwa: teatralne, pielgrzymkowe

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Franciszek Goliszewski 1918–1822
ks. Wacław Brajtenwald 1922–1924
ks. Ignacy Świąder 1924–1925
ks. Andrzej Rogoziński 1925–1932
ks. Stefan Janiak 1932–1934
ks. Ludwik Ziętek 1934–1935
ks. Władysław Ditrych 1935–1938
ks. Antoni Strumiłło 1938–1939
ks. Józef Świątczak 1939–1941, 1947–1951
ks. Antoni Stajuda 1951–1960
ks. Władysaw Lasota 1960–1966
ks. Franciszek Kowalski 1966–1974
ks. Tadeusz Nadolski 1974–1982
ks. Józef Wagner 1982–1997
ks. Andrzej Blewiński 1997–2007
ks. Ryszard Szymacha 2007-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Zygmunt Sobierajski, wyśw. 1966, Wrocław

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Lucjan Modrzejewski OFMConv., wyśw. 1960
o. Zygmunt Kosielski CSSp, wyśw. 1971
o. Grzegorz Kosielski CSSp, wyśw. 1982

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Józefa Królikowska, franciszkanka
s. Helena Królikowska, 1968, służebniczka NMP NP
s. Rozalia Kacprzak, serafitka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1826–2006, małżeństw 1826–2006,
zmarłych 1826–2006, brakuje z lat 1939–1945

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Ryszard Szymacha, mian. 13 X 2007 tel. 042 716-93-89

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.