Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Rocha w Woli Wiązowej

Proboszcz: ks. kan. Henryk Pierzyński
Telefon: 43 676-69-84
Adres: Wola Wiązowa 100 97-438 Rusiec
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1815 r. (bp Franciszek Malczewski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1948–1953 wg projektu arch. Józefa Korskiego, murowany, jednonawowy. Kościół poświęcił 30 V 1953 r. bp Kazimierz Tomczak, sufragan łódzki.

Wyposażenie kościoła: ołtarz, organy, dzwony, Droga Krzyżowa

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Annolesie – 2,5 km, Bolesławów – 1, Dęby Wolskie wieś i kolonia – 2,5, Fajnów – 2,5, Janów – 0,5, Kurówek Prądzewski – 1, Mierzynów – 1, Nowa Wola – 0,5, Prądzew – 1, Salomejów – 1,5, Wincentów – 1, Wola Wiązowa, wieś kościelna, Zakurowie – 3