Parafia Świętego Mikołaja Biskupa w Gomulinie
Proboszcz: ks. kan. Tadeusz Koziorowski
Wikariusz:
Telefon: 44 615-34-11

Adres: 97-471 Wola Krzysztoporska Gomulin (pow. piotrkowski )
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 7 IV 1631 r. (abp gnieźnieński Jan Wężyk)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny św. Mikołaja, murowany, wybudowany w latach 1871–1874 wg projektu arch. S. Szpadkowskiego. Poważnie uszkodzony w 1916 r., odbudowany w 1917 r. Konsekrowany w 1875 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego (Kielce).
Wyposażenie kościoła:
W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z przełomu XVII i XVIII w., odnowiony w 1992 r. Dwa ołtarze boczne z fragmentami rokokowymi i rokokowym krucyfiksem oraz obrazem św. Mikołaja.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dąbrówka – 2 km, Gomulin Kolonia – 1, Gomulin, wieś kościelna – 2,5, Majków Duży – 2,5, Oprzężów – 4, Praca – 1, Zaborów – 4, Żądło – 4

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

09:00, 10:30, 12:00, 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 2000
ODPUST: św. Mikołaja, 6 grudnia;
Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 1 ha (300 m), poszerzony w 2005 r.
PLEBANIA: stara plebania zbudowana w 1888 r.; nowa – zbudowana w 1981 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Rocha, na cmentarzu grzebalnym
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywy Różaniec, III Zakon św. Franciszka
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Roman Borowski 1916–1926
† ks. Zygmunt Kilijanek 1966–1967
† ks. Tomasz Migasiewicz 1926–1936
† ks. Antoni Hampel 1968–1974
† ks. Józef Marian Borensztedt 1936–1938
ks. Bolesław Kowalczyk 1974–1982
† ks. Józef Sulwiński 1938–1945
ks. Jan Kozak 1982–1987
† ks. Leonard Wideński 1945–1949
ks. Ignacy Wielgus 1987–1992
† ks. Wacaw Wasilewski 1949–1950
ks. Józef Świerczyński 1992–1997
† ks. Wacław Breitenwald 1950–1966
ks. Marian Wiewiórowski 1997–2012
† ks. Stanisław Malinowski 1967–1968
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Piotr Jura, wyśw. 1997
ks. Piotr Pirek, wyśw. 1999
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Janina [Leokadia] Dryżek, 1989, Imienia Jezus
s. Jadwiga [Małgorzata] Łukaszewska, 1990, Miłosierdzia Bożego’
s. Małgorzata [Estera] Maślanka, 1991, Imienia Jezus

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw i zmarłych od 1706–1804 w jęz. łac. (brak spisów alfabetycznych). Księgi od 1805 r. w jęz. polskim, częściowo w rosyjskim, mają spis nazwisk w układzie alfabetycznym
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan.Tadeusz Koziorowski, mian. 1 VII 2016 tel. 44 615-34-11

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.