Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty i Świętego Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach
Proboszcz: ks. Andrzej Chmielecki
Wikariusz: ks. mgr Janusz Rzepa, ks. mgr Maciej Rojkowicz
Telefon:

Adres: kościół ul. Stary Rynek 22; kancelaria ul. ks. Piotra Skargi 1; plebania ul. Grobelna 2 , 95-200 Pabianice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia
Intencje

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1354 r. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Wybudowany w latach 1583–1588. Wzniesiony przez Ambrożego Włocha z Płocka, z funduszy Kapituły Krakowskiej. Późnorenesansowy, orientowany, murowany z cegły, detale w kamieniu. Trójnawowy, bazylikowy z transeptem, prezbiterium prostokątne zakończone półkolistą absydą. Od strony zachodniej kwadratowa wieża przechodząca górą w ośmiobok. Zewnątrz kościół oskarpowany, prezbiterium i ramiona transeptu zwieńczone późno­renesansowymi szczytami. Dachy dwuspadowe, nad nawami bocznymi – pulpitowe. Na skrzyżowaniu naw wieżyczka na sygnaturkę. Sklepienia kolebkowe z lunetami. Nawa główna oddzielona od bocznych na przemian filarami i kolumnami. Chór muzyczny wsparty na dwóch kolumnach. Konsekrowany
15 XI 1588 r. przez bpa Pawła Dębskiego, sufragana krakowskiego.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarze: główny – barokowy koniec XVII w. z rzeźbami św. Mateusza i św. Wawrzyńca oraz obrazami: Ukrzyżowania i Wniebowzięcia Matki Boskiej. Ołtarze boczne z 1781 r.
W lewym obraz Matki Boskiej Zwycięskiej z XVII w. w sukience, wota z XVII i XVIII w.;
w prawym obraz Świętej Trójcy, relikwiarze, srebrne w kształcie obelisków. W południowym ramieniu transeptu ołtarz z początku XVII w. zwieńczenie i mensa z XVIII w. z obrazem św. Anny Samotrzeć w sukience z XVIII w. W północnym ramieniu transeptu w ołtarzu obraz św. Józefa z XVII w. Organy koniec XVII w. Chrzcielnica kamienna, gotycka. Dwie ławki rokokowe z herbem Aaron. Płyty nagrobne: Anny Sułkowskiej, marmurowa z leżącą postacią zmarłej w 1613 r. Trzy barokowe tablice pamiątkowe: Judyty, ks. Miklińskiego i fundatorów kościoła – kanoników Kapituły Krakowskiej. 27 dzwonów, w tym jeden spiżowy z XVIII w. Kościół iluminowany nocą przez Firmę Philips.

Ulice należące do Parafii

Barucha, Batorego, Boczna, Bracka – nr. 3/5–37/39 i 2–40, Bóżniczna – 1–13, Bugaj – 3–55, Ewangelicka, Garncarska, Gdańska, Grobelna, Gryzla – nr. nieparz., św. Jana, św. Kazimierza, Kilińskiego, Konopna, Konstantynowska – nr. parz., Kopernika, Kościelna, Kościuszki – nr. parz., Kwiatowa, Majdany, św. M.Kolbe, Mariańska, Moniuszki – 1–7 i 2–8, Ogrodowa – nr. nieparz., Okulickiego, Partyzancka – 49–55 i 54a–58, Piłsudskiego, Poprzeczna, Pułaskiego – nr nieparz., św. Rocha, Różana – nr parz., Rypuł­towicka, Sejmowa, ks. P. Skargi – 1–59 i 2-36, Sobieskiego, Stary Rynek, 20 Stycznia – 1–27, Szewska, Warszawska – 1–23 i 2-24, Wąska, Zam­kowa – 1–27 i 2-16(bez mieszkań - urzędy i sklepy), Żabia – nr. parz., Żurawia, Żytnia

Dni powszednie

06:30, 08:00, 18:00.

Soboty

06:30, 08:00, 18:00.

 

Niedziele i święta

06:30, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:00, 20:00 (do lipca 2019 w każdą niedzielę z wyjątkiem 21 i 22 IV, 3 V i 20 VI, druga część roku zostanie podana w późniejszym terminie. W wątpliwościach korzystać na bieżąco z zakładki ogłoszenia i intencje).

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8000

ODPUST: św. Mateusza, obchodzony w niedzielę po 21 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 8,5 ha (1,5 km). z kaplicą przedpogrzebową, administrowany przez Kurię Metropolitalną Łódzką

PLEBANIA: zbudowana w latach 1864–1868, remont w latach 1991–1996, 2011-2015, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie. W obiektach parafialnych mieściła się Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, obecnie Chrześcijańskie Centrum Młodzieżowe i Świetlica Środowiskowa dla Dzieci ul. ks. P. Skargi 1.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, ul. Kilińskiego 55
Kaplica przy ul. Bugaj

FORMY DUSZPASTERSTWA:

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
+ ks. Stanisław Mirecki 1920–1932
+ ks. Mieczysław Lewandowicz 1932–1941
+ ks. Zygmunt Zych 1941–1945
+ ks. Jan Rubaszkiewicz 1945–1947
+ ks. Antoni Kaczewiak 1947–1963
+ ks. Stanisław Świerczek 1963–1989
ks. Jan Szuba 1989–2011
ks. Henryk Eliasz 2011–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† bp Bohdan Bejze, wyśw. 1953
ks. Benedykt Karpiński, wyśw. 1960
+ ks. Bogdan Bakies, wyśw. 1965
ks. Krzysztof Kołodziejczyk, wyśw. 1974
ks. Sławomir Klich, wyśw. 1993

KANCELARIA PARAFIALNA: czynna – poniedziałek – piątek godz. 16 00 – 17 30

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 1774, małżeństw od 1774, zmarłych od 1774

OBSADA PERSONALNA:
ks. Proboszcz Andrzej Chmielecki mian. 1 VII 2018 r. tel. 42 215-41-84
były Proboszcz: ks. kan. Eliasz Henryk, mian. 27 VIII 2011, emerytowany od 1 VII 2018 r. 602 63 71 71 e-mail: eliasz@list.pl

Wikariusze:

ks. Janusz Rzepa, mian. 2013 tel. 42 215-29-19
ks. Maciej Rojkowicz, mian. 27 VIII 2016 tel. 604 722 253
ul. ks. P. Skargi 1 (kancelaria i wikariatka)
ul. Grobelna 2 (plebania proboszcza)

Na terenie parafii mieszka:
ks. Jan Szuba (emeryt), ul. ks. P. Skargi 1 tel. 42 211 08 80

czynna pn-pt 16:00-17:30 (w czasie kolędy czynna po Mszy św. o godz 18.00)

Duszpasterską działalność parafii można wspierać dokonując wpłaty na konto:
Parafia św. Mateusza Ap. i Ew. 95-200 Pabianice ul. Ks. Piotra Skargi 1

Bank PKO BP S.A. Oddział 1 w Pabianicach ul. Zamkowa 40 95-200 Pabianice
Nr rachunku: 10 1020 3437 0000 1002 0060 5444

IBAN: PL 10 1020 3437 0000 1002 0060 5444

Konto Wspólnoty Dobrego Pasterza:
Bank Zachodni WBK, 2 Oddział w Pabianicach
RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA pw. św. MATEUSZA AP.
Nr konta: 37 1090 1304 0000 0001 3605 2499

 

 

Ogłoszenia

Dzisiaj 13 stycznia w naszej parafii Wspólnota Dobrego Pasterza zaprasza na spotkanie z amerykańską misjonarką Marią Vadią.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę w auli św. Anny 3 marca 2019r. Informacje przed kościołem na ulotkach u przedstawicieli Wspólnoty. http://dobrypasterz.online

 

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
(14 – 19 stycznia 2019 r.)

Poniedziałek 14 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. Gdańska, Batorego, Garncarska - /2 księży/

od 1600 - ul. Bracka bud 21 i 23 - /4 księży/

Wtorek 15 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. Szewska i Majdany - /2 księży/

od 1600 - ul. Bracka bud. 7, 9 i 11/13 - /4 księży/

Środa 16 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. Kilińskiego (st. bud.), św. M. Kolbe,
Ewangelicka - /3 księży/

od 1600 - ul. Kilińskiego (bloki) - /2 księży/

             - ul. Poprzeczna - /2 księży/

Czwartek 17 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. ul. Kościuszki, Moniuszki i Mariańska - /3 księży/

od 1600 - ul. Bugaj bud. 52/54 i Bracka bud. 3/5 - /4 księży/

Piątek 18 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. Stary Rynek, Warszawska, Kościelna
i Sobieskiego- /4 księży/

od 1600 - ul. św. Rocha (całość) - /4 księży/

Sobota 19 stycznia 2019 r.

od   900 - ul. Zamkowa, Okulickiego
i św. Jana (st. bud.) - /4 księży/

 

Intencje mszalne: 13-20 stycznia 2019 r.

Niedziela  13 stycznia

6.30  + Włodzimierz Salicki 6. r. śm

8.00  + Marianna Jarończyk - od siostrzenicy Anny z rodziną

9.30  + Genowefa, Antoni Zawadowscy oraz ich rodzice i cr. Zająców

11.00 + Zdzisław Staniec - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach i zmarli

nauczycielie Państwowej Szkoły Muzycznej w Pabianicach

11.00 + Józef Janecki - od żony Jadwigi i syna Adama z rodziną

12.30 + Tadeusz Kaczmarkiewicz - od syna Bogdana

18.00 + Felicja Wota - 13 greg.

18.00 + Krzysztof Piekielniak, Krystyna Czypryn, Władysława i Henryk Romkowscy.  Małgorzata

Załuska, Krystyna i Edward Piekielniak.

20.00  + Grzegorz Olak - od pracowników Zakładu

Poniedziałek  14 stycznia

6.30  + Józefa Felcenloben - od ucz. pogrzebu

6.30  + Felicja Wota 14 greg.

8.00  + Maciej Kołeczek - od ucz. pogrzebu

18.00  + Andrzej-Jan Kopka - chrzestnej z rodziną

Wtorek  15 stycznia

6.30  + Felicja Wota 15 greg.

6.30  Dziękczynno-błagalna Antoni Badura 89. r. urodzin

8.00  + Robert Łagowski - od ucz. pogrzebu

18.00  + Elżbieta Karpińska 9. r. śm. Edward Karpiński

Środa  16 stycznia

6.30  + Mieczysława Przytuła - od ucz. pogrzebu

6.30  + Felicja Wota 16 greg.

8.00  + Maciej Kołeczek - od ucz. pogrzebu

18.00 + Kazimiera, Augustyn, Aleksander, Waleria Idzikowscy, Bolesław, Bronisław, Jan Łakomiak

Czwartek  17 stycznia

6.30  + Felicja Wota - 17 greg.

6.30  + Halina Ciapcińska - od sąsiadów

8.00  + Robert Szyszka

18.00  + Marianna Ratajczyk 35 r. śm.

Piątek  18 stycznia

6.30  + Felicja Wota 18 greg.

8.00  + Janina, Józef Piechel, Antonina i Józef Wołoszczyk, Tomasz, Mirosław Gramsz,

Maria i Franko Marra

18.00 + Jadwiga Kukowska - od. rodz. Maślarków i Łusiaków

Sobota  19 stycznia

6.30  + Józefa Felcenloben - od ucz. pogrzebu

6.30  + Felicja Wota - 19 greg.

8.00  + Maciej Kołeczek - od ucz. pogrzebu

8.00  + Kazimierz Rzeźnik

18.00 + Zenona Czaplińska

Niedziela  20 stycznia

6.30  + Felicja Wota - 20 greg.

8.00  Podziękowanie za otrzymane łaski i prośba o zdrowie i błog. Boże dla Józefa i rodziny

9.30  + Teresa Pietrasik

9.30  + Witek Jach - 1. r. śm.

11.00 + Adam Klain - 40. r. śm.

11.00 + Marianna Dziuba - 19 r. śm.

12.30 + Elżbieta i Krzysztof 35. r. ślubu, dziękczynno-błagalna z prośbą o błog. Boże

18.00 + Krystyna Majkowska, Dariusz Batarowicz, Krzysztof Batarowicz – od Zdzisława Batarowicza

20.00   Dziękczynno- błagalna, o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Wiesławy Pękali