Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Marka Ewangelisty w Łodzi

Proboszcz: o. Maciej Plewka
Wikariusz: o. Paweł Burda, br. Dawid Gajda C.Ss.R
Telefon: 42 654 59 99
Adres: Piekarska 1/3 91-314 Łódź
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 10 X 1990 r. Autor projektu arch. Roman Jałocha. 12 VII 1990 r. para¬fia otrzymała zgodę na postawienie tymczasowej wiaty w celu składowania materia¬łów budowlanych. Na podstawie tego zezwolenia rozpoczęto budowę kościoła. Zakoń¬czenie budowy w 1996 r. Kościół konsekrowany w 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, rzeźba św. Marka, ołtarze boczne – Chrystusa Miłosiernego i MB Często¬chowskiej, Droga Krzyżowa, konfesjonały, ławki, organy

Ulice należące do parafii

Biała, ks. Brzóski – nr 3–43, Ciesielska – 6–26, Drukarska, Gnieźnieńska, Graficzna, Kaszubska, Kołodziejska, Kominiarska – 6–18, Limanowskiego – 35–91 i 34–102, Lutomierska – 35–113, Modra, Olsztyńska – 4, Osiedlowa, Pawia, Piekarska, Piwna – 31–55 i 22–40, Popiela, Prusa, Rybna – 2–26, Sierakowskiego 1–45, Urzędnicza – 2–42 i 5–31, Warmińska – 2, Wrocławska, Wróbla, Wrześnieńska – 2–68 i 1–75