Archidiecezja Łódzka
Parafia Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Podwyższenia Krzyża Świętego w Ozorkowie
Proboszcz: ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz
Wikariusz: ks. Maciej Gortyński, ks. Andrzej Kluska
Telefon: 42 718-17-95

Adres: pl. Jana Pawła II 5, 95-035 Ozorków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1660 r.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Najstarsze informacje o Ozorkowie sięgają połowy XIV wieku. W głębi puszczy nad Bzurą znajdował się zameczek należący do możnego zasłużonego rodu Jana Szczawińskiego konfederata barskiego. Pierwszą oficjalną wzmianką o kościele jest zapis z 1654 roku, w którym ówczesny właściciel Ozorkowa Jan Szymon Szczawiński w piątek po święcie Niepokalanego Poczęcia nakazuje z cegły wybudować kościół murowany służący za kaplicę dworską (dzisiejsze prezbiterium i część nawy głównej). Kościół ten w dniu 15 kwietnia 1668 roku został konsekrowany przez biskupa chełmskiego Jana Różyckiego. W latach następnych nie ma większych zmian w dziejach kościoła i osiedla. Dopiero w roku 1816, kiedy Ozorków otrzymał prawa miasta, rozwija się w szybkim tempie. Powstaje tu duży ośrodek przemysłu włókienniczego, który wpływa na rozwój miasta. Wraz z rozwojem wzrasta liczba wiernych, a kościół wymaga remontu lub przebudowy. W 1887 roku kościół zostaje rozbudowany przez wydłużenie nawy, dobudowanie kaplicy i wzniesienie wieży. Przebudowa zmienia całkowicie wygląd kościoła, który dotychczas należał do kościołów barokowych, teraz nabrał cech pseudoromańskich. Wewnątrz świątyni nastąpiła wymiana obrazu Świętej Rodziny na obraz świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus, a w owalu nad głównym ołtarzem umieszczono obraz świętej Katarzyny. Po zakończeniu I wojny światowej, odrodzenie państwa polskiego dało możność przeprowadzenia szeregu inwestycji. Przede wszystkim dokonano zakupu nowych dzwonów w roku 1925, a w 1928 kościół został zelektryfikowany, natomiast w roku 1930 zakupiono nowe 16 głosowe organy, a w 1931 roku położono w kościele posadzkę terakotową. W latach 1932-34 kościół zostaje ponownie rozbudowany przez dobudowanie dwóch naw, dwóch kaplic, skarbca i zakrystii. Dalsze prace nad upiększeniem Domu Bożego zostały przerwane przez okupację hitlerowską, kościół został sprofanowany i zamieniony na skład zboża. Po wypędzeniu okupanta kościół wrócił do prawnych właścicieli, a nowi administratorzy mianowani przez władzę kościelną przy czynnym udziale wiernych z każdym rokiem przeprowadzają różne inwestycje, m.in. zainstalowano 6 XII 1981 r. nową radiofonię, które nadają świątyni wygląd estetyczniejszy, gdzie lud codziennie śpiewa dziękczynne: Te Deum Laudamus. Staraniem księdza proboszcza i potrzebą duszpasterską 4 maja 1982 r. rozpoczęła się budowa nowej kaplicy na starym cmentarzu. Prace posuwały się dość szybko dzięki wielkiemu zaangażowaniu parafian, już 31 października 1982 roku ksiądz proboszcz odprawił pierwszą Mszę świętą w postawionej - choć jeszcze w stanie surowym - kaplicy. Poświęcenia jej dokonał 13 października 1984 roku bp ordynariusz Józef Rozwadowski, zaś dwa lata później nowy ordynariusz bp Władysław Ziółek poświęcił dzwony. Potrzebą duszpasterską było także zbudowanie nowej plebanii i sal w których mogłaby spotykać się młodzież. Prace przy wielkim udziale parafian trwały dość krótko bo tylko 2,5 roku. Kolejne przedsięwzięcie którego podjął się ksiądz proboszcz to wybudowanie kaplicy na nowo powstałym cmentarzu. Budowę rozpoczęto w czerwcu 2001 roku, a zakończono 28 września 2002 roku, poświęceniem przez abpa Władysława Ziółka. Kaplica została zbudowana staraniem proboszczów i wiernych dwóch istniejących w Ozorkowie parafii św. Józefa i NMP Królowej Polski. Ostatnim dziełem jakiego podjęli się parafianie z ks. proboszczem, było postawienie przed wejściem kościoła pomnika papieża Jana Pawła II. Pragnieniem ofiarodawców było, aby ów pomnik był "symbolem wielkości pontyfikatu Papieża Pielgrzyma, który stał się ogromnym autorytetem moralnym, etycznym i religijnym całego świata". Twórcą pomnika jest prof. Czesław Dźwigaj. Poświęcenia 14 października 2005 roku dokonał abp metropolita Władysław Ziółek. Pamiątką tego dzieła jest lista ofiarodawców znajdująca się w kruchcie kościoła.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z obrazem św. Józefa, 2 boczne i ołtarz soborowy, 3 dzwony, stacje Drogi Krzyżowej, organy

Ulice należące do Parafii

Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cicha, Cmentarna, Cegielniana, Czereśniowa, Dębowa, Dolna, Gę¬bicka, Górna, Graniczna, Grzybowa, Jodłowa, Joselewicza, Kilińskiego, Klonowa, Kolejowa, Konopnickiej, Koś¬cielna, Konstytucji 3 Maja – str. nieparz. Kościuszki, Krańcowa, Krasickiego, Krótka, Krzeszowska, Listopadowa, Liściasta, Łącz¬na, Łąkowa, Łęczycka, Malinowa, Maszkowska, Mickiewicza, Morelowa, Narutowicza, Nowa, Nowokrzeszewska, Nowy Rynek – stare budownictwo, Ogrodowa, Orzeszkowej, Partyzantów, Piaskowa, pl. Jana Pawła II, Podleśna, Pol¬na, Południowa, Północna, Poprzeczna, Prosta, Praga, Przejazd, Pszeniczma, Różana, Rydzowa, Sienkiewicza, Skrajna, Słoneczna, Sło¬wackiego, Solecka, Sosnowa, Starzyńskiego, Stypułkowskiego, Sucha, Średnia, Świerkowa, Traugutta, Wiatraczna, Wiej¬s¬ka, Wigury, Wiśniowa, Wschodnia, kard. Wyszyńskiego, Zaciszna, Zagajnikowa, Zgierska, Zakątna, Zielona, Żeromskiego, Żwirki, Żytnia

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Aleksandria – 3 km, Helenów – 3, Słowik – 3, Wiktorów – 4, Zimna Woda – 5

Dni powszednie

07:00,17:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 000

ODPUST: św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca;
Podwyższenia Świętego Krzyża, 14 września

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 12, 13, 14 września

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2009 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: stary – 2,7 ha, nowy – 4,8 ha (2 km)

PLEBANIA: wybudowana w 1998 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kościół rektoralny pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w Domu Zakonnym Sióstr
Urszulanek SJK, ul. Łęczycka 30
Kaplica pw. NMP Bolesnej, na starym cmentarzu grzebalnym
Kaplica pw. św. Marcina (odpust 11 XI) na nowym cmentarzu grzebalnym, wzniesiona
w latach 2000–2002

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Koło Przyjaciół Radia Maryja

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef von Borenszted 1918–1929
ks. Franciszek Jeliński 1929–1932
ks. Leon Stypułkowski 1932–1941
ks. Władysław Rogowski 1945–1947
ks. Stanisław Wiśniewski 1947–1948
ks. Leon Leszczyński 1948–1960
ks. Ryszard Moskwa 1960–1964
ks. Kazimierz Bałczewski 1965–1975
ks. Mieczysław Klimkiewicz 1975–1979
ks. Lucjan Domagała 1980–1989
ks. Grzegorz Ząbecki 1989–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jan Ciesielczyk, wyśw. 1958
ks. Józef Grabarczyk, wyśw. 1960
ks. Stanisław Olczyk, wyśw. 1974
ks. Stanisław Hamziuk, wyśw. 1978
ks. Jerzy Grodzki, wyśw. 1981
ks. Krzysztof Kowalczyk, wyśw. 1986
ks. Jacek Kucharski, wyśw. 1992

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna [Marta] Fuderska, 1982, bernardynka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1889–2010, małżeństw 1885–2010, zmarłych 1884–2010. Brak lat 1941–1945.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Zbigniew Kaczmarkiewicz, mian. 1 VII 2015 tel. 603-936-565
Wikariusze: ks. Andrzej Kluska, mian. 30 VIII 2017 tel. 505 321 362
ks. Maciej Gortyński, mian. 27 VIII 2016 tel. 532 152 644

czynna pn-pt 16:00-17:30
sb.: 09:00 -11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.