Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu
Proboszcz: ks. Dariusz Graczyk
Wikariusz:
Telefon: 43 677-54-28

Adres: pl. Kościuszki 8 , 95-083 Kazimierz (Lutomiersk)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jakub II herbu Świnka)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Okazały kościół murowany wg projektu warszawskiego arch. Józefa Piusa Dziekońskiego, trójnawowy z rozbudowaną fasadą i 46-metrową wieżą na frontonie. Obszerne prezbiterium zamknięte wielokątnie. Po bokach dwie zakrystie. Nad głównym wejściem chór muzyczny. 2 odrębne wejścia do naw bocznych i 2 do obu zakrystii. Neogotyk. W listopadzie 1914 r. zniszczony przez pociski artyleryjskie, z których wiele wmurowano w ścianę zachodnią świątyni jako pamiątkę. Odbudowany w latach 1916–1918. Powtórna odbudowa w 1924 r. (poprzednia okazała się nieudolna). Odnowiony w 1950 r. Konsekrowana w 1930 r. przez sufragana warszawskiego bpa Antoniego Szlagowskiego w obecności ordynariusza łódzkiego bpa Wincentego Tymienieckiego.
Wyposażenie kościoła:
W ołtarzu głównym: obraz MB z Dzieciątkiem sygnowany herbem fundatorów Leszczyc (Bróg) inicjałami I.C. oraz Z.C. i datą 1623 r. Malarz nieznany szkoły włoskiej. Płótno okryte metalową sukienką z otworami eksponującymi twarze, dłonie i stopy. Zasłonę obrazu stanowi barokowy obraz Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Ołtarz utrzymany w stylu neogotyckim. Dwa ołtarze boczne: 1) barokowy, gruntownie odnowiony w 2005 r., w nim obraz Zesłania Ducha Świętego z pierwszej poł. XVIII w., 2) neogotycki, w nim figura NSJ zasłaniana obrazem św. Józefa. Ambona, ławki neogotyckie wyk. w latach dwudziestych XX w. przez Stefana Olejnika, organy firmy Stefan Truszczyński z Włocławka, z lat czterdziestych XX w. Traktura pneumatyczna wymagająca gruntownego remontu. 2 dzwony miernej jakości, Droga Krzyżowa: stiukowe odlewy, chrzcielnica marmurowa, klasycystyczna.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Albertów – 4 km, Babice – 3, Babiczki – 4, Budy Wolskie – 5, Charbice Dolne – 4, Charbice Górne – 5, Franciszków – 13, Kazimierz, wieś kościelna, Madaje Nowe – 12, Madaje Stare – 15, Malanów – 7, Mirosławice – 3, Orzechów – 9, Stanisławów Nowy – 4, Stanisławów Stary – 4, Szydłów – 8, Szydłówek – 9, Trupianka – 10, Zdziechów – 32, Zygmuntów – 9, Żurawieniec – 12

Dni powszednie

zima: 17:00

lato 18:00

Soboty

zima: 17:00

lato 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 13:30 ( Szydłów - kaplica) 17:00(zima), 18:00(lato)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2500

ODPUST: św. Jana Chrzciciela, obchodzony w niedzielę przed lub po 24 czerwca;
Matki Boskiej Różańcowej, obchodzony w niedzielę przed lub po uroczystości

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: II niedziela Adwentu, poniedziałek, wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2590 m2 (300 m)

PLEBANIA: zbudowana w latach 1952–1953, murowana, piętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie miałowe, sprzężone z gazowym (alternatywnie)

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Szydłowie
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, w Kazimierzu
Kaplica w Domu Sióstr Urszulanek SJK, w Kazimierzu

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rada Parafialna, Podwórkowe Koła Różańcowe, Duszpasterstwo OSP, Duszpasterstwo Pielgrzymkowo-Turystyczne. schola, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Władysław Ciesielski 1916–1924
† ks. Józef Zalewski 1924–1936
† ks. Stefan Karczewski 1936–1941
† ks. Antoni Wielgosz 1945–1947
† ks. Zygfryd Szpetulski 1947
† ks. Bronisław Wesołowski 1947–1960
† ks. Piotr Beściak 1960–1965
† ks. Dominik Sierszulski 1965–1972
† ks. Bolesław Ziebura 1972–1978
† ks. Władysław Puczyński 1978–1984
† ks. Józef Dembowski 1984–1991
ks. Marian Mękarski 1991–1996
ks. Stanisław Dwornik 1996–2007
ks. Andrzej Chmielecki 2007-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Malcer, wyśw. 1975
ks. Jerzy Petera, wyśw. 1990
ks. Zenon Piskorski, wyśw. 1977

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1945–2006, małżeństw 1945–2006,
zmarłych 1945–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Dariusz Graczyk, mian. 1 VII 2015 tel. 43 677-54-28

czynna pn-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.