Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Idziego w Bałdrzychowie

Proboszcz: ks. Andrzej Wasiak
Telefon: 43 678-47-90
Adres: Bałdrzychów 20 99-200 Poddębice
Strona internetowa: www.parafiabaldrzychow.oz.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XII w. (abp gnieźnieński bł. Bogumił)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Jest to trzeci kościół istniejący w parafii – prawdopodobnie najstarszy, który powstał w latach 1085–1176 – został spalony w 1331 r. przez krzyżaków, drugi istniał w latach 1491–1824 – również spłonał. Obecny wzniesiony w 1847 r., częściowo przebudowany w 1870 r., restaurowany w 1908–1909. Poświęcony 20 IV 1910 r. przez ordynariusza włocławskiego bpa Stanisława Zdzitowieckiego. W 1912 r. całkowite zakończenie malatury. Kościół właściwie bezstylowy, jednonawowy o sklepieniu neogotyckim. W prezbiterium znajdują się cenne polichromie świętych z 1912 r., na sklepieniu nawy głównej polichromie o motywach eucharystycznych. Na łuku łączy – scena męczeństwa cystersów. Kościół pierwszy raz poddany renowacji w latach 1991–1992.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze drewniane – dębowe; 2 dzwony z 1948 r.; Droga Krzyżowa z 1920 r. malowana na płycie; chrzcielnica z 1948 r.; organy 12-głosowe zainstalowane w 1953 r.; rzeźba św. Jana Nepomucena

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bałdrzychów, wieś kościelna, Borki – 3,5 km, Borysew – 3, Bratków Dolny – 6, Busina – 2, Dąbrówka – 4, Lipki – 3, Malenie – 4, Nowa Wieś – 8, Podgórcze – 2, Porczyny – 6, Stacja Poddębice – 3, Truskawiec – 7, Wylazłów – 6, Wyrębów – 4,5


Modlitwa do św. Idziego
Panie Boże, przez pamięć świętego Idziego, pod którego opiekę tylu się oddało, uczyń, aby Duch Święty oświecał mnie, bym w życiu wybrał drogę, na której będę mógł najlepiej służyć Bogu i ludziom. Amen.


Litania do świętego Idziego
Kyrie, elejson, - Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, - módl się za nami.
Święta Panno nad Pannami, - módl się za nami.
Święty Idzi, w królewskim domu urodzony - módl się za nami.
Święty Idzi, od młodości pobożny,
Święty Idzi, miłością Boską pałający,
Święty Idzi, hojny dla ubogich ludzi,
Święty Idzi, suknią swoją chorego leczący,
Święty Idzi, aniele czystości,
Święty Idzi, wzgardzicielu świata,
Święty Idzi, szczodry ze swej fortuny dla ubogich,
Święty Idzi, lekarzu od jadu wężowego,
Święty Idzi, odpędzicielu szatana,
Święty Idzi, nieprzyjacielu próżnej sławy,
Święty Idzi, pielgrzymie morzem do Rzymu płynący,
Święty Idzi, gościu najmilszy do Aralatu przychodzący,
Święty Idzi, ochłodo trzyletnią gorączkę cierpiącego,
Święty Idzi, towarzyszu wierny św. Weredyna,
Święty Idzi, gołębico na pustyni tęskniąca,
Święty Idzi, pochodnio w ciemnej jaskini świecąca,
Święty Idzi, nowy Eliaszu przez nieme zwierzę karmiony,
Święty Idzi, naśladowco prawdziwy pustelników,
Święty Idzi, światło od Boga przez łanię światu objawione,
Święty Idzi, obrońco swej karmicielki,
Święty Idzi, przyczyńco do Boga za niemym zwierzęciem,
Święty Idzi, męczenniku postrzał cierpiący,
Święty Idzi, proszący sam Boga o nie zagojenie rany,
Święty Idzi, nauczycielu króla w zbawieniu duszy,
Święty Idzi, kamieniu fundamentalny kościoła w puszczy,
Święty Idzi, rozmnożycielu chwały Boskiej w puszczy,
Święty Idzi, apostole w nauczaniu ludzi chrześcijańskiej nauki,
Święty Idzi, opacie wielu świętobliwych braci,
Święty Idzi, przymnożycielu owieczek do owczarni Chrystusowej,
Święty Idzi, przyczyńco gorący do Boga za grzesznymi,
Święty Idzi, łaskawco wielki dla proszących Ciebie,
Święty Idzi, wskrzesicielu umarłych,
Święty Idzi, proroku o zburzeniu klasztoru wiedzący,
Święty Idzi, proroku śmierci swoją braciom przepowiadający,
Święty Idzi, aniele przez aniołów do nieba niesiony,
Święty Idzi, w niebie wiecznie Boga chwalący,
Święty Idzi, w kościele w Bałdrzychowie sławiony,
Święty Idzi, we wszystkich potrzebach ratujący,
Święty Idzi, patronie najosobliwszy parafii Bałdrzychów,
Święty Idzi, prosimy Cię pokornie, - przyczyń się za nami,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Keyrie elejson.
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…,
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi św.…
Módl się za nami, błogosławiony Idzi.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże nasz, któryś przez zasługi chwalebnego pustelnika i wyznawcę Twego, świętego Idziego, proszących Ciebie, od wszelkich utrapień dziwną Swoją mocą wybawić raczył, spraw, abyśmy my niegodni słudzy Twoi, dzisiaj pomocy Jego wzywający od grzechów naszych zostali uwolnieni i wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który z Tobą żyje króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Bałdrzychowskiej
Matko Boża, Niepokalana Maryjo!
Zwracam się z ufnością do Ciebie
w obrazie Matki Bożej Bałdrzychowskiej.
Jesteś tu wzywana jako Pani Pocieszenia,
którego źródłem jest miłość Ojca
objawiona przez Twego Syna i Ducha Świętego
Pocieszyciela.
Wejrzyj, o Pani i Matko, na potrzeby Twoich dzieci,
do których i ja pragnę należeć.
Tobie jako Matce oddaję całe moje życie z wiarą
i nadzieją, że napełnisz mnie Bożą miłością
i pozwolisz przezwyciężać wszelkie trudności.
Błogosław nam, Maryjo, na dzień dzisiejszy i na całe
życie. Błogosław tym wszystkim, którzy z wiarą
i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo
u Syna Twego.
Polecam Ci, Maryjo, Kościół na Bałdrzychowskiej
Ziemi. Oddaję w Twoje Matczyne ręce dzieci
i młodzież, małżeństwa i rodziny, chorych,
cierpiących i samotnych oraz tych, którzy Tobie zawierzają swoje życie, abyś wszystkim otwarła Swe Matczyne
serce i prowadziła drogą wiary do Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Borkowskiej
Boga Rodzica, Matko Karmiąca, Patronko nasza,
Matko Borkowskiej Ziemi, Pani Pocieszenia.
Wpatrzony w Twoje czułe Oblicze proszę, abyś wstawiła
się za mną u Swego Syna i wyprosiła szczególnie to,
o co z głębi serca błagam. Od wielu już lat słyniesz
łaskami i pomagasz tym, którzy wzywają Twej pomocy.
Wyciągnij do nas Swą dobrotliwą rękę. Błogosław nam, Maryjo,
na dzień dzisiejszy i na całe życie. Błogosław tym wszystkim,
którzy z wiarą i pokorą prosić Cię będą o wstawiennictwo
u Syna Twego.
Polecam Ci, Matko Karmiąca, Kościół na Bałdrzychowskiej Ziemi. Oddaję w Twoje Matczyne ręce dzieci i młodzież,
małżeństwa i rodziny, chorych, cierpiących i samotnych
oraz tych, którzy Tobie zawierzają swoje życie, abyś wszystkim otwarła Swe Matczyne serce i prowadziła drogą wiary do Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela. Amen.