Parafia Świętego Floriana Męczennika w Pabianicach
Proboszcz: ks. kan. Piotr Szubski
Wikariusz:
Telefon: 42 215-43-88

Adres: Warszawska 34, 95-200 Pabianice
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 2 VIII 1969 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1898–1900, murowany, jednonawowy, w stylu neoromańskim, kryty blachą. Autorem projektu jest arch. Tadeusz Markiewicz. Rozbudowany w latach 1971–1972 przez dobudowanie kaplicy. Poświęcony w 1900 r. przez bpa Henryka Kossowskiego, sufragana diecezji kujawsko-kaliskiej.

Wyposażenie kościoła:
W 1903 r. wykonano główny ołtarz z obrazem św. Floriana i płaską figurą Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1912 r. (po lewej stronie) wykonano boczny ołtarz z obrazem Najśw. Serca Pana Jezusa. W 1929 r. (po prawej stronie) boczny ołtarz, z obrazem św. Cecylii i św. Antoniego; w tym samym roku zakupiono 3 dzwony i organy. W 2004 r. wybudowano ołtarz marmurowy i położono posadzkę marmurową w prezbiterium. W 2005 r. odrestaurowano częściowo wnętrze kościoła, zakupiono 7 obrazów i przeprowadzono renowację organów piszczałkowych. W 2005 r. rozpoczęto budowę nowego parkanu wokół kościoła.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Chmielna, Ciasna, Ciepła, Dębowa, Dobra – od Warszawskiej do Skargi, Hubala, Kapliczna, Konstantynowska – nr 1–85, Kresowa, Krzywa, Ksawerowska, 1 Maja, 3 Maja, Malinowa, Młynarska, Modrzewiowa, Myśliwska – od Warszawskiej do Skargi, Nawrockiego – od Warszawskiej do Skargi, Nowowolska, Ochocza, Partyzancka – od Konstantynowskiej do końca, Piaskowa, Pietrusińskiego, Południowa, Północna, Rzgowska, Sikorskiego, Skargi – 28 do końca, Słoneczna, Spokojna, Stara, Warszawska – 25 do końca i 34 do końca, Widzewska – od strony miasta, Willowa, Wiosenna, Zakole, Zielona, Żwirki i Wigury, Żwirowa
MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kolonia Wola Zaradzyńska – 3 km, Wola Zaradzyńska – 4

Dni powszednie

06:30, 18:00

Soboty

06:30, 18:00

Niedziele i święta

7.30, 9.00 (dla dzieci), 11.00 (udzielany sakrament chrztu św.), 18.00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 5300

ODPUST: św. Floriana, obchodzony 4 maja

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 6, 7, 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: w parafii św. Mateusza, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: wybudowana w 1911 r., murowana, parterowa, kanalizacja. W 2004 r. oddano do użytku nowy, piętrowy budynek parafialny.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon św. Franciszka, Grupa Modlitewno-Refleksyjna, Grupa Młodzieżowa, Zespół Misyjny, schola, ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wiktor Kłosowicz 1969–1980
ks. Kazimierz Gabryel 1980–1999
ks. Czesław Rosiak 1999–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Sławomir Ciebiada, wyśw. 1988

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Jadwiga [Bonita] Karaszkiewicz, 1960, Córki Bożej Miłości
s. Barbara Bębnowska, 1965, Córki Bożej Miłości
s. Teresa [Salomea] Łowicka, 1982, Córki Bożej Miłości
s. Elżbieta [Daria] Pietrzak, 1983, Córki Bożej Miłości
s. Renata [Jowita] Zalega, 1989, Córki Bożej Miłości
s. Agnieszka [Klara] Adamczyk, 1992, Córki Bożej Miłości
s. Katarzyna Kociołek, 2002, Córki Bożej Miłości

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1969–2006, małżeństw 1969–2006,
zmarłych 1969–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Piotr Szubski, mian. 1 VII 2018, tel. 42 215-43-88
Rezydent: ks. Czesław Rosiak

czynna pn-pt 16:30-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.