Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Floriana w Domaniewie

Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Telefon: 43 678-02-25
Adres: 99-205 Dalików Domaniew 35
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: XIV w. (abp gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wystawiony w pocz. XVI w. z fundacji chorążego łęczyckiego Stanisława Zalewskiego. Styl późnogotycki, orientowany, murowany z cegły o regularnym układzie polskim. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym węższą, półkolistą apsydą i czworoboczną wieżą od zachodu. Od północy przy prezbiterium zakrystia, przy nawie kruchta. W prezbiterium sklepienie kolebkowe z kuszetami, nad apsydą o dekoracji sgraffitowej, ornamentacji okuciowej rozmieszczonej w pasach naśladujących układ żeber sklepienia późnogotyckiego; w polach kartusze herbowe: Korab i Dołęga z pocz. XVII w. W nawie strop z desek, filary przyścienne ścięte. Zakrystia i pomieszczenia w wieży na parterze i na I kondygnacji sklepione kolebkowo z lunetami. Drewniany chór muzyczny. Zewnątrz kościoła oszkarpowanie. Okna ostrołukowe. Pod okapem dachu, wokół kościoła oraz nad kondygnacjami wieży fryzy z cegieł ułożonych na kant. Wschodni szczyt nawy rozczłonkowany tynkowanymi blendami. Dach dwuspadowy, nad zakrystią i kruchtą pulpitowy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z drugiej poł. XVIII w., późnobarokowy z herbami Korab i Jelita, z rzeźbami świętych i obrazami MB Częstochowskiej w sukience z przełomu XVII i XVIII w. oraz św. Józefa z początku XIX w. Ołtarze boczne z pocz. XIX w., w jednym obraz św. Jadwigi z poł. XIX w. Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: ambona barokowa, rokokowe organy, chrzcielnica wczesnorenesansowa, krucyfiks z XVII w., 2 krzyże procesyjne – barokowe, 2 dzwony, Droga Krzyżowa.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniew – 2 km, Brudnów – 2, Domaniew, wieś kościelna, Domaniewek – 2, Drwalew – 4, Idzikowice – 3, Julianów – 2,5, Krasnołany – 1, Nasale – 4, Orzeszków – 4, Psary – 3, Tobolice – 1