Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Floriana w Sulejowie

Proboszcz: ks. kan. Leszek Druch
Wikariusz: ks. Paweł Wronkowski
Telefon: 44 616-20-69
Adres: Podkurnędz 2 97-330 Sulejów
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1184 r. (abp gnieźnieński Zdzisław herbu Koźle Rogi)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowany w latach 1901–1903, murowany z cegły, w stylu neogotyckim. Projekt budowy wykonał Feliks Nowicki. Konsekrowany w 1908 r. przez bpa Stanisława Zdzitowieckiego, ordynariusza kujawsko-kaliskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny i w prawej bocznej nawie w stylu neogotyckim, współgrającym ze stylem kościoła, w tymże stylu stalle i 2 duże konfesjonały, ołtarz nawy bocznej lewej z poprzedniego kościoła w stylu neoklasycystycznym. Ołtarz boczny ze św. Florianem, późnobarokowy z pocz. XVIII w. Organy, 3 dzwony o napędzie elektromagnetycznym, Droga Krzyżowa, ławki dopasowane do wystroju kościoła i ambona w stylu neogotyckim.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Biała – 8 km, Krzewiny – 6, Kurnędz – 4, Łęczno – 5, Podlubień – 7, Sulejów, miejscowość z kościołem parafialnym, Wójtostwo – 3