Archidieczja Łódzka

Parafia Świętego Benedykta i Świętej Anny w Srocku

Proboszcz: ks. Mariusz Staszczyk
Wikariusz: ks. Marcin Skrzydłowski
Telefon: 44 616-03-23
Adres: Srock, ul. Rynek 1 97-310 Srock
Strona internetowa: parafia.srock.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w.

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Murowany, wzniesiony w latach 1764–1766 z fundacji Stanisława Małachowskiego. Przebu¬dowany całkowicie i powiększony w latach 1909–1913, wg projektu warszawskiego arch. Kon¬stantego Wojciechowskiego, z dodaniem dwóch wież. Remont wieży wschodniej w 2005 r. Kościół wpisany do rejestru zabytków.

Wyposażenie kościoła:
Obraz MB z Dzieciątkiem z XVII w., dwie chrzcielnice z XV i XVI w., dwa konfesjonały rokokowe z poł. XVIII w.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gajkowice (część) – 6–8 km, Gołygów – 4, Goś¬cimowice – 3, Grabina Wola – 6, Imielnia – 7, Mąkoszyn – 4, Podolin – 2–5, Rękoraj – 3–5, Rzepki – 10–12, Sierosław – 4–6, Srock, wieś kościelna, Syski – 7, Wodzinek – 4, Wodzin – 4–6