Archidieczja Łódzka

Parafia Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Trójcy w Budzynku

Proboszcz: ks. Tomasz Estkowski
Telefon: 43 678-07-07
Adres: 99-205 Budzynek 21 (poczta Dalików)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1710–1711, drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej. W fasadzie nadwieszony występ chóru muzycznego, wsparty na dwóch słupach. Dach trójspadowy, gontowy z okapem, dwie wieżyczki na sygnaturkę. Dzwonnica wybudowana w latach 1977–1978.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny barokowy z XIX w., 2 boczne ołtarze rokokowe z rzeźbami świętych i obrazami MB z Dzieciątkiem (XVIII w.) i św. Józefa (XVIII w.). Obrazy: Uczta Herodiady – Ścięcie św. Jana Chrzciciela; św. Eframa z XVIII w. Dwie rzeźby gotyckie w ołtarzu z pierwszej poł. XV w. Dzwonnica wybudowana w 1978 r.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Budzynek, wieś kościelna, Janów – 0,5 km, Kosobudy – 2, Marysławów – 5, Stefanów – 2, Woźniki – 1