Archidieczja Łódzka

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy

Proboszcz: ks. Władysław Paś
Wikariusz: ks. Łukasz Goździk
Telefon: 044 616-94-76
Adres: Cmentarna 6 97-310 Moszczenica Moszczenica
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XV w. (abp gnieźnieński Mikołaj Trąba)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół obecny – Podwyższenia Świętego Krzyża, wybudowany w 1769 r. z fundacji referendarza koronnego i marszałka izby poselskiej Stanisława Małachowskiego, właściciela Moszczenicy. W latach 1900–1908 gruntownie odbudowany staraniem tutejszego proboszcza ks. Józefa Jędrychowskiego. Przybudowano za głównym ołtarzem murowaną zakrystię, a z dawniejszej urządzono kaplicę św. Antoniego. W 1916 r. staraniem proboszcza ks. W. Matuszewskiego dobudowano kruchtę. Jest to kościół orientowany, styl późnobarokowy, salowy z półkolistym prezbiterium. Ołtarz główny z 1914 r. Przy nawie prostokątne kaplice: od północy św. Antoniego, od południa NMP. Wokół prezbiterium półkolista przybudówka z zakrystią pośrodku. Przy nawie od zachodu kruchta. Ściany wewnątrz i zewnątrz opilastrowane. Dachy dwuspadowe. W 1973 r. przystąpiono do rozbudowy świątyni według projektu Jana Drobiny i Daniela Zaręby. Rozbudowany kościół poświęcony 27 IX 1975 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. W 2005 r. zostały sprowadzone relikwie błogosławionego ks. Wincentego Matuszewskiego – proboszcza moszczenickiego w latach 1909–1918 (beatyfikowany wśród 108 męczenników z II wojny światowej 13 czerwca 1999 r. przez Jana Pawła II).

Wyposażenie kościoła:
Do zabytków sztuki stanowiących własność parafii należą: ołtarz w kaplicy Najśw. Serca Jezusowego z przełomu XVII i XVIII w., tabernakulum późnobarokowe, chrzcielnica drewniana rokokowa z poł. XVIII w., kropielnica gotycka z XV w., obraz MB z Dzieciątkiem w typie MB Piekarskiej z ok. poł. XVI w., krucyfiks późnobarokowy.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Gajkowice (część) – 1,5 km, Kosów, Moszczenica, wieś kościelna, Pomyków – 2, Wola Moszczenicka – 1