Archidieczja Łódzka

Parafia Opieki Świętego Józefa, Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów w Milejowie

Proboszcz: ks. Piotr Kotas
Telefon: 44 616-17-27
Adres: Szkolna 8 97-314 Milejów
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: XIII w. (abp gnieźnieński Jakub herbu Świnka)

Najstarsze podania przekazują informacje o wiosce Milejów z roku 1176, Kazimierz III Sprawiedliwy syn Króla Bolesława Krzywoustego przeznacza osadę Milejów na uposażenie Cystersów w Sulejowie. Wieś książęca poddana Kasztelani w Rozprzy staje się wsią kościelną - Zakonu Cystersów. Sprowadzenie zakonników do Sulejowa miało na względzie podniesienie ducha chrześcijańskiego wśród ludności zamieszkałej na terytorium Milejowa, ale także szerzenie kultury rolniczej i sprawowanie urzędu sądownictwa na swoim terytorium.

Nazwy wioski Milejów możemy cię doszukiwać w etymologii słowach: miły, przyjazny czy też odległości od Piotrkowa Trybunalskiego w odległości mili drogi. W 1282 roku Zakonnicy Cysterscy zakładają Parafię Milejów, jako że i odległość od Sulejowa wynosi 16 km w tym roku budują kościół parafialny pod wezwaniem Opieki Świętego Józefa, następny kościół drewniany wybudowali w roku 1468 pod wezwaniem Marii Magdaleny. W tym czasie w roku 1482 Zakonnicy Norbertanie z pobliskiego Witowa 3,5 km przejmują pieczę duszpasterską nad Parafią Milejów za zgodą Papieża Sykstusa IV.

Od 1622 roku część Parafii Milejów przypadła Zakonowi Cystersów, natomiast Krzyżanów, Cekanów, Bujny, Gąski i Krężna Norbertanom. W 1743 roku zakonnicy Norbertanie z Witowa budują trzeci kościół pod wezwaniem Świętych Aniołów Stróżów. Taki stan przetrwał do kasaty zakonu w roku 1819 dokonanej przez Cara Aleksandra I, dobra zakonne przeszły na skarb państwa.

W roku 1838 Car Mikołaj I przekazał ziemie zakonne terenu parafii Milejów jednemu ze swoich pułkowników Longinowi Fiedajewowi, Milejów stał się wsią dziękczynno-wieczystą darowizną rodziny Fiedajewów zamieszkujących tu przez 76 lat do 1914 roku. Od imion rodu Fiedajewów nadano nazwy podzielonej wioski Milejów - od Longina - Longinówka i - od Iwana- Iwanówka, później spolszczono nazwę na Janówka.

Przez 36 lat w Parafii pracę duszpasterską podjął ksiądz Piotr Jankowski w latach 1890 – 1926. Rozwinął działalność społeczną i gospodarczą na terenie Parafii, zainicjował powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej, postawił Dom Ludowy, a w latach od 1896 do 1902 wybudował świątynie. Biskup włocławski Stanisław Zdzitowiecki konsekrował obecną świątynię.

Z pomocą rodziny Biernawskich z Łazów, wzniesiono dom parafialny oraz kaplicę cmentarną, w której spoczywają zmarli z rodziny fundatorów. Na cmentarzu grzebalnym wdzięczni parafianie wznieśli okazały nagrobek z miłości i za sens życia jakim była dla księdza Jankowskiego Parafia Milejów. Od roku 1920 Parafia Milejów weszła w skład nowo powstałej Diecezji Łódzkiej, wówczas należała do dekanatu piotrkowskiego. Obecnie Parafia Milejów należy do dekanatu sulejowskiego. Majątek ponorbertański w okresie międzywojennym od 1914 do 1939 roku przejęli prywatni właściciele rodzina Wojnarowskich w czasie wojny gospodarzył tutaj Niemiec Klosse.

Po 1945 roku przejmuje Państwowe Gospodarstwo Rolne, a od 1990 roku jest we władaniu prywatnym rodziny Dąbrowskich. 6 września 1939 roku na polach Milejowa rozpętała się bitwa wojenna Wojsk Polskich za okupantem hitlerowskim. Zginęło 632 żołnierzy, a wśród nich ppłk Stanisław Sienkiewicz. Wioskę Milejowiec spalono, a wielu mieszkańców wiosek poległo zamordowanych przez Niemców. Mieszkańcy wioski Longinówka, którzy skryli się w domach zostali rozstrzelani. W 2005 roku odsłonięto płytę miejscu tragedii.

W czasie II wojny światowej zginęło 176 parafian Milejowa. Z Parafii Milejów wywieziono do obozu księdza Jana Mikołajczyka – wikariusza, zginął w Dachau w 1939 roku oraz księdza Stefana Trzaska - wikariusza ,zginął również w Dachau w 1942 roku.

Kościół w Milejowie jest dziełem architekta Konstantego Wojciechowskiego zbudowany w stylu gotyku nadwiślańskiego. W ołtarzu głównym są postacie świętego Wojciecha i świętego Stanisław, postać Boga Ojca z rozłożonymi rękami błogosławieństwa oraz postacie świętego Piotra i świętego Pawła.

Obrazy ołtarza głównego przedstawiają Świętą Rodzinę i obraz łaskami słynący Matki Bożej Milejowskiej. W bocznych ołtarzach postać Świętej Marii Magdaleny i Aniołów Stróżów. Na uznanie zasługuje zabytkowa ambona i alabastrowa chrzcielnica w stylu neogotyckim oraz piękne żyrandole, które zdobią nawę główną kościoła.

Organy filmy Krukowskiego z pięknym brzmieniem 20-u piszczałek po gruntownej konserwacji, piękne witraże z przełomu stuleci firmy Świętego Łukasza z Warszawy obrazujące świętego Stanisława i św. Marię Magdalenę, piękne feretrony i chorągwie, procesyjne lampy i krzyże procesyjne sprzed 100 lat tworzą niespotykaną atmosferę duchową tego miejsca.

Przechodząc wstąp bo to miejsce uświęcone jest modlitwą pokoleń.

Obecnie do parafii Milejów należą miejscowości: Milejów, Milejowiec, Janówka, Krzyżanów, Glina, Cekanów Siomki, Piaski, Longinówka, Łazy oraz część Morycy. Od 1990 roku po utworzeniu parafii w Bujnach odeszła część parafii: Gąski i Bujny.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Cekanów – 4 km, Glina – 4, Janówka – 2, Krzyżanów – 5, Longinówka – 3, Łazy Dąbrowa – 7, Łazy Duże – 5,5, Milejowiec – 3, Milejów, wieś kościelna, Milejów Kolonia – 2, Piaski – 4, Siomki – 7