Parafia Opieki Świętego Józefa i Matki Bożej z Góry Karmel w Łodzi
Proboszcz: o. Piotr Bajorek OCD
Wikariusz: o. Mirosław Treder OCD
Telefon: 42 650-74-78
Fax: wew. 131

Adres: Liściasta 9 , 91-357 Łódź
E-mail: klasztor@karmelicilodz.pl

http://www.karmelicilodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania parafii: 26 XI 1974 r. bp Józef Rozwadowski
Konsekracja świątyni: 20 marca 1972 ks. bp. Józef Rozwadowski

Historia budowy kościoła i jego architektura:

Budowa rozpoczęta 1933 r., styl: zmodernizowany, neogotyk. Kościół wraz z terenem przyległym odkupiono 30 VI 1960 r. od Kościoła ewangelicko-augsburskiego.

Wyposażenie kościoła:

W latach 1966–1969 zainicjowano nowoczesny wystrój wnętrza kościoła. To pierwsza na terenie Łodzi świątynia przebudowana według wskazań i dyrektyw Soboru Watykańskiego II według projektu salezjanina, ks. Tadeusza Furdyny, nawiązująca swym stylem mozaikowym do wczesnochrześcijańskich bazylik rzymskich. W absydzie prezbiterium, w jej centralnej części, znajduje się postać przedstawiająca św. Józefa, który trzyma - ofiarowuje przychodzącym - na rekach Dzieciątko Jezus, w bocznych częściach mozaiki spotykamy postaci: św. Teresy od Jezusa - matki reformowanego Karmelu - szesnastowiecznej mistyczki, dzięki której kult św. Józefa rozpoczął swój renesans w zakonie karmelitańskim i w Kościele powszechnym; św. Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) odnowiciela Zakonu Karmelitów Bosych w Polsce na przełomie XIX i XX wieku i bł. Jana Pawła II siedzącego na papieskim tronie i trzymającego w rękach Adhortację apostolską "Redemptoris Custos", która w swej treści przedstawia postać, posłannictwo i duchowość św. Józefa. Na uwagę zasługują również witraże, które są przestawieniem Historii Zbawienia. W latach 1999-2002 zbudowano dwa boczne ołtarze: Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej) z przepiękną i wierną kopią cudownej figury znajdującej się na Górze Karmel w Palestynie. Figura została poświęcona przez papieża Piusa XII w Watykanie. W kruchcie kościoła znajdują się doczesne szczątki Sługi Bożego - kandydata na ołtarze - o. Anzelma Gądka OCD, który ostatnie lata swojego życia spędził w łódzkim klasztorze Karmelitów Bosych. W 2011 roku dokończono pierwotny projekt kościoła, podnosząc o 12. metrów wieżę świątyni i umieszczając na jej szczycie oświetlony znak Krzyża, a nad drzwiami wejściowymi umieszczono przepiękny herb Zakonu Karmelitów Bosych. Poświęcenia podwyższonej wieży i herbu Zakonu dokonał, w dniu 15 sierpnia 2011 roku - metropolita łódzki, ks. abp. Władysław Ziółek.
Dnia 1 maja 2013 roku ks. abp. metropolita Marek Jędraszewski wprowadził do kościoła Opieki św. Józefa relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki i bł. Jana Pawła II oraz poświęcił w parku przykościelnym nową figurę św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, fundacji naszej karmelitańskiej Asysty.

Ulice należące do Parafii

Ajnenkiela, Bema – nr 2-44; 1-47a, Czereśniowa, Dereniowa, Jagoszewskiego, Konarowa, Koniczynowa, Kruszynowa, Lewa, Liściasta – 4/8–104; 1-55a, Moczarowa, Osadnicza, Przedwiośnie, Sasanek – 2-40; 1–39a, Smolika, Sowińskiego – 2-36; 1-7, Storczykowa, Szczęśliwa, Szuwarowa, Szwajcera, Świetlana, Truskawkowa, Turzycowa, Zgierska – 180–186 i 157–183

Dni powszednie

8:00, 18:00 (codziennie)
15:00 (piątek)

Soboty

8:00, 11:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00 (suma), 11:30, 13:00, 18:00.
15:00 (pierwsza i trzecią niedzielę miesiąca)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 4904

ODPUST: Św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi Panny – 19 marca;
Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel – 16 lipca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE:
dziewięciośrodowa nowenna przed uroczystością św. Józefa;
dziewięciodniowa nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej – (od 7. do 15. lipca)

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA:
w 2011 r. ks. bp Ireneusz Pękalski

PLEBANIA:
budynek klasztoru wybudowana w latach 1980–1986, murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA:
Świecki Zakon Karmelitański, Duszpasterstwo duchowości karmelitańskiej, Duszpasterstwo Rodzin Katolickich, Żywy Różaniec, Wspólnota Modlitewna „Pieta”, Asysta karmelitańska, Liturgiczna Służba Ołtarza, Duszpasterstwo Małżeństw, Kierownictwo duchowe

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Florian Knapik 1974–1978
o. Chrystian Czaicki 1978–1981 i 1991–1993
o. Szymon Plewa 1981–1987
o. Jozafat Pipka 1987–1990 i 1993–1994
o. Benedykt Jurkiewicz 1990–1991
o. Joachim Suchanek 1994–1996
o. Wiktor Włodarczyk 1996–1999
o. Kazimierz Graczyk 1999–2002
o. Marek Kłaput 2002–2005
o. Tadeusz Kujałowicz 2005–2008
o. Krzysztof Wesołowski 2008-2014
o. Piotr Bajorek 2014-

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna Sztraj, 2011, elżbietanka

KSIĘGI METRYKALNE:
ochrzczonych od 1974, małżeństw od 1974, zmarłych od 1974

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz: o. Piotr Bajorek OCD, mian. 14 VI 2014 tel. (42) 650-74-78
Wikariusz: o. Mirosław Treder OCD, mian. 1 VI 2008 tel. (42) 650-74-78

REZYDENCI:

o. Tymoteusz Frączek OCD
o. Wiktor Włodarczyk OCD
o. Szymon Plewa OCD – ojciec duchowny Dekanatu
o. Jan Kazimierz Brzana OCD
o. Robert Rutkowski OCD – asystent kościelny grup modlitewnych „Pieta”
o. Kazimierz Graczyk OCD
br. Jerzy Gerałtowski OCD

czynna pn - pt 16:00-17:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.