Archidieczja Łódzka

Parafia KLASZTOR OJCÓW DOMINIKANÓW - KONWENT bł. Piotra Jerzego Frassatiego

Proboszcz: Przeor: o. Tomasz Nowak OP
Telefon: 42 639-28-70
Adres: Zielona 13 90-601 Łódź
Strona internetowa: www.lodz.dominikanie.pl