Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i Świętego Antoniego Marii Klareta w Łodzi
Proboszcz: o. Zenon Surma CMF
Wikariusz: o. Krzysztof Kaniowski CMF, o. Zbigniew Ziętek CMF
Telefon: 42 655-80-80

Adres: Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
E-mail: parafia@klaretyni.pl

http://parafia.klaretyni.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 28 IX 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 7 XI 1993 r. wg projektu arch. Zenona Nasterskiego. Kościół jest obiektem jednokondygnacyjnym, jednoprzestrznnym, 3-nawowym o rzucie prostokątnym, z balkonem na wysokości 4,5 m i prezbiterium wzdłuż całej ściany czołowej.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz znajduje się na silnie nasłonecznionej ścianie południowej, w oknie ściany umieszczony witraż przedstawiający św. Antoniego Marię Klareta. W wieży kościoła dzwon poświęcony błogosławio¬nym męczenni¬kom klaretyńskim z Barbastro.

Ulice należące do Parafii

Aleksandrowska, Cepowa, Koprowa, Krynicka, Kwiatowa, Łanowa, Marzanny, Pabianka, Plantowa, Samopomocy, Sierpowa, Słomiana, Traktorowa, Warecka, Żabieniec, Żeńców

Dni powszednie

07:15, 08:00, 17:00 we wtorki (Msza Św. pogrzebowa), 18:00

Soboty

07:15, 08:00, 17:00 we wtorki (Msza Św. pogrzebowa), 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:15 - II i IV niedziela chrztów, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000

ODPUST: Niepokalanego Serca Maryi Panny, obchodzony w sobotę po uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego;
św. Antoniego Marii Klareta, 24 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 21, 22, 23 października

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 1999 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: przy kościele parafialnym, w budowie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Oaza Rodzin, ministranci, schola dziecięca i młodzieżowa (chór), Zespół Młodzieżowy „Przystań”, chór parafialny, Rycerstwo Niepokalanej, Koło Misyjne, Klaretyńska Wspólnota Ewan¬gelizacyjna „Słudzy Słowa”, Chemin Neuf (Nowa Droga), „Wiara i Światło”

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
o. Jan Opala CMF 1989–1995
o. Kazimierz Olesiński 1995–1999
o. Tomasz Książkiewicz CMF 1999–2000
o. Wojciech Matuła CMF 2000–2016
o. Piotr Boroń CMF 2016-2018
o. Zenon Surma CMF 2018-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marcin Targaszewski, wyśw. 1991
ks. Piotr May-Majewski, wyśw. 1992

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Zbigniew Dyczkowski OFM, wyśw. 1992
o. Jacek Nawalny OSPPE, wyśw. 1993

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:o. Zenon Surma CMF, mian. 1 IX 2018 tel. 42 655-80-80
Wikariusz: o. Krzysztof Kaniowski CMF, mian. 1 IX 2016
o. Zbigniew Ziętek CMF

Pomoc duszpasterska:
o. Marek Jeżowski CMF
o. Andrzej Kobylski CMF
o. Krzysztof Łabędź
br. Jacek Górowski CMF

czynna pn-pt  15:30-18:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.