Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi – Andrzejowie
Proboszcz: ks. kan. Mirosław Jagiełło
Wikariusz: ks. Bogusław Anyszka
Telefon: 42 648-81-33

Adres: Rokicińska 333 , 92-002 Łódź-Andrzejów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

B>RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 IX 1990 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Początkowo była to kaplica katechetyczna. Po erygowaniu parafii, ks. prob. Mirosław Jagiełło wraz z parafianami powziął wysiłek przebudowy kaplicy na kościół. Autorami projektu są arch. Mirosława Merczyńska, inż. Ryszard Kopka, art. plastyk Mirosław Grzelak. Rozbudowę rozpoczęto w 1996 r. Obecnie jeszcze w trakcie budowy. Poświęcenie kościoła 8 XII 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
3 obrazy, tematy obrazów: Niepokalane Poczęcie NMP, MB Nieustającej Pomocy i Miłosierdzie Boże. Krzyż oraz stacje Drogi Krzyżowej autorstwa plastyka Mirosława Grzelaka. Duży Krzyż ma dwie strony: jedna strona nazywana jest przez parafian Krzyżem Cierpienia, a druga: Krzyżem Zmartwychwstania. Tabernakulum w kształcie kielicha

Ulice należące do Parafii

Bartnicza, Boguszewskiej, Domowa, Dunikowskiego, Dyspozytorska, Gajcego, Gliszczyńskiego, Gromadzka, Gwarna, Iłłakowiczówny, Kupały, Modrzejewskiej, Nery, Niecała, Osterwy, Przedszkolna, Przylesie, Rokicińska, Rzepichy, Sędziwoja, Skautów Łódzkich, Słonimskiego, Szancera, Szaniawskiego – nr 3–9, Szelburg-Zarębiny, Taborowa, Tołstoja, Transmisyjna, Tranzytowa, Usługowa, Wernyhory, Wybickiego, Zakładowa, Żukowskiego, Żywiczna

Dni powszednie

07:00, 17:00

Soboty

07:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 11:00, 17:00 (IX-VI)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3000
ODPUST: Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 13, 14, 15 maja ku czci Mądrości Bożej na św. Zofię
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: 2,92 ha (700 m) w trakcie organizacji
PLEBANIA: w budowie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, III Zakon Karmelitański, 2 schole, Duszpasterstwo Rodzin, Młodzieżowa Grupa Modlitewna, Czwartkowa Grupa Modlitewna, Redakcja gazety „Co słychać w Andrzejowie”, orkiestra dęta, ministranci, oaza
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Mirosław Jagiełło 1990–
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE:ochrzczonych 1990–2006, małżeństw 1990–2006,
zmarłych 1990–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Mirosław Jagiełło, mian. 1 IX 1990 tel. 42 648-81-33 xmimi@mm.com.pl
Wikariusz: ks. Bogusław Anyszka, mian. 29 VIII 2007 tel. 694 850 881

czynna pn-wt 8:00-9:00

śr 16:00-17:00

czw-pt  8:00-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.