Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Srebrnej
Proboszcz: ks. Roman Piwowarczyk
Wikariusz:
Telefon: 42 211-11-99, 505-163-362

Adres: ul. Kościelna 9, 95-050 Konstantynów Łódzki (Srebrna)
E-mail: roman_pk@op.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna
Ogłoszenia

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 10 II 1974 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w 1887 r. wg projektu arch. Ignacego Markiewicza. Zaprojektowany w stylu neogotyckim z elementami neoromańskimi. Kościół orientowany o dwuspadowym dachu z przylegającymi dwiema zakrystiami. Fasada frontonu zwieńczona wieżyczką nakrytą stożkowym hełmem, w której jest zawieszona sygnaturka. Konsekracji kościoła dokonał w 1890 r. ówczesny arcybiskup warszawski Teofil Chościak Popiel. W 2004 r. została przeprowadzona rozbudowa kościoła wg projektu pracowni arch. Marciniak i Witaszek. Powiększono świątynię, wymieniono dach i odnowiono całe wnętrze, wybudowano nową dzwonnicę i odrestaurowano ogrodzenie kościoła. Pracę wykonała firma Varitex SA. Został także wybudowano nowy chór i przeprowadzono kapitalny remont organów.

Wyposażenie kościoła:
W ołtarzu neogotyckim z domieszką form neoromańskich centralnie umieszczony jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem ozdobiony srebrnymi koronami. We wnękach nad wejściami do zakrystii są malowane na tynku obrazy ze św. Rochem i św. Izydorem. Okna zdobią współczesne, figuralne witraże. Na chórze znajdują się mechaniczne 3-głosowe organy bez pedału, zbudowane przez firmę – Krukowski i Syn z Piotrkowa (XIX w.). Wewnątrz pod ścianami ustawione są dwa rzędy ławek. Do zabytków stanowiących własność parafii należą: ołtarzowy krzyż drewniany o podstawie schodkowej z napisem: „X. Kalicki 1918 r.” i metalowym wizerunkiem Chrystusa; z XIX w. monstrancja metalowa, posrebrzana w kształcie promieniującej tarczy; kielich srebrny i puszka z pocz. XX w. Obraz Jezusa Miłosiernego : wierna kopia Jezusa Miłosiernego z Krakowa - Łagiewnik, Obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Obraz św. O. Pio, Na metalowej konstrukcji obok kościoła są zawieszone 2 spiżowe dzwony odlane przez firmę Felczyńskich z Przemyśla, ufundowane przez parafian w 1968 r.

Ulice należące do Parafii

Łódź – Bokserska, Brus, Cylla, Gałeckiego, Konstantynowska od nr 88, Kolarska – str. parz., Lontowa, Nowy Józefów, Prochowa, Smulska – str. nieparz., Stare Złotno – 1–35; Konstantynów – Armii Krajowej, Boczna, Cegielniana, Działkowa, Łódzka od nr 67 do końca, Łanowa, Nowa, Plantowa, Przygraniczna, Owocowa, Spółdzielcza, Warzywnicza

Dni powszednie

poniedziałek - sobota
okres zimowy od października do wiosennej zmiany czasu 17:30
Okres letni od wiosennej zmiany czasu do końca września 18:30

Soboty

okres zimowy 17:30
Okres letni 18:30

Niedziele i święta

Niedziele i Uroczystości 09:00, 10:30, 12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 940

ODPUST: Nawiedzenia NMP, obchodzony w niedzielę 31 maja lub w pierwszą niedzielę po 31 maja (w przypadku gdy 31 maja wypada w dzień powszedni)
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed III niedzielą Adwentu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2014 r. (abp Marek Jędraszewski)

CMENTARZ GRZEBALNY: w par. Narodzenia NMP, wspólny dla parafii Konstantynowa

PLEBANIA: wybudowana w 1990 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, w 2003 r. wymiana okien i docieplenie murów

KAPLICE NA TERENIE PARAFII: – nie ma

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, asysta, ministranci, Krąg Biblijny spotkania w I i III poniedziałki miesiąca po Mszy św. wieczornej, Grupa Plastyczna spotkania w każdą środę od g. 18.00, Grupa Rodziców modlących się na Różańcu za swoje dzieci ( Msza św. dla tej grupy w każdą środę) Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (Msza św. i po niej spotkanie modlitewno-formacyjne w każdy drugi poniedziałek miesiąca), Chór parafialny, Rada Parafialna, Caritas parafialna, Polski Związek Kobiet Katolickich o/Konstantynów.

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Kazimierz Janik 1974–1995
ks. Edward Suchorski 1995–1999
ks. Tadeusz Weber 1999–2006
ks. Marek Wochna 2006–2013
ks. Roman Piwowarczyk 2013-

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Lucjan Szczepaniak SCI, wyśw. 1993

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1974–2014, małżeństw 1974–2014,
zmarłych 1974–2014

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Roman Piwowarczyk, mian. 1 VI 2013 tel. 42 211-11-99

czynna pn-sb 16:00-18:00

Rowerowy Rajd Niepodległości

KONSTANTNÓW SREBRNA 22 WRZEŚNIA 2018

 

Rowerowy Rajd Niepodległości jest organizowany z okazji obchodów setnej rocznicy uzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnikami rajdu mogą być wszyscy którzy mogą samodzielnie pokonać dystans rajdu 45 km. Minimalny wiek uczestników samodzielnych to 15 lat.

Cel Rajdu :

 1. świętowanie naszej Niepodległości,
 2. poznawanie naszej lokalnej historii
 3. wzajemne poznawanie się i integrowanie
 4. wspólna zabawa

Podmiotem organizującym są : Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Srebrnej, Fundacja Interpolonia i Oddział Konstantynowski PIS . Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprzewidziane negatywne skutki uczestnictwa w rajdzie.

Trasa Rajdu : Plac Kościelny w Konstantynowie Srebrnej, Schron na Brusie, Poligon na Brusie, drogą przez Niesięcin do cmentarza poległych żołnierzy I wojny światowej w Żabiczkach, Kazimierz, Lutomiersk ( kościół OO. Salezjanów, Plac św. Błażeja 1240 r. , Kościół parafialny, cmentarz parafialny),  cmentarz w Bechcicach, Konstantynów Łódzki( cmentarz i obóz z II wojny światowej), Kościół w Konstantynowie Srebrnej.

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w Rajdzie można będzie dokonać u P. Krzysztofa Waligórskiego  tel. 796 006 939.

Rajd rozpoczyna się rejestracją uczestników od g. 9.15 przy kościele w Konstantynowie Srebrnej. Rozpoczęcie Rajdu g. 10.00.

Uczestnicy będą mogli zdobywać punkty konkursowe na podstawie czterech kryteriów: 1. wiek posiadanego roweru zabytkowego (1-30 punktów) rower zabytkowy czyli wyprodukowany przed rokiem 1980;

 1. zabytkowy rower jest produkcji polskiej :10 p.;
 2. stan utrzymania zabytkowego roweru 1-10 p.;
 3. wystrój każdego roweru w związku z 100 rocznicą niepodległości 1-20 p.

Dla zwycięzców są przewidziane nagrody oraz promocja medialna.

Jest przygotowywana książeczka z podstawowymi informacjami historycznymi odwiedzanych miejsc.

Rajd będzie objęty patronatem lokalnych mediów.

W drugim dniu uroczystości niedziela 23 września jest przewidziany konkurs historyczny dla młodzieży nt. historii odwiedzanych miejsc.

 

Program drugiego dnia (23 września) jest następujący :

 

 1. 16.00 Msza św. za ojczyznę pod przewodnictwem JE. Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia
 2. 17.15 (Na placu przy plebanii) czas świadectw osób które przeżyły II wojnę światową lub czas Komunizmu
 3. 18.00 -18.45 Konkurs historyczny

g.18-45 -19.10 Śpiew pieśni patriotycznych

Wspólny posiłek przy ognisku. Zapraszamy !!!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.