Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie
Proboszcz: ks. kan. Zbigniew Zgoda
Wikariusz: ks. Grzegorz Bieniek, ks. Adrian Matuszewski
Telefon: 44 633-03-03
Fax: 44 633 03 03

Adres: Kościuszki 2, 97-400 Bełchatów
E-mail: kancelaria@fara-belchatow.pl

http://www.fara-belchatow.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 25 VI 1893 r. (bp Aleksander Bereśniewicz, ordynariusz włocławski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół drewniany wybudowany w 1615 r. Obecną murowaną świątynię i dwie kaplice Matki Bożej i św. Franciszka z Asyżu wystawił w 1721 r. Stanisław Rychłowski, chorąży sieradzki. Konsekracji dokonał 25 VII 1731 r. sufragan gnieźnieński bp Franciszek Józef Kraszkowski. Kościół późnobarokowy, orientowany, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym półkoliście i wieżą od zachodu, z kruchtą w dolnej kondygnacji. Obok nawy głównej z dwóch stron znajdują się kaplice: Matki Bożej Bełchatowskiej i Świętego Krzyża. Nawa i prezbiterium sklepione kolebkowo z lunetami. Przy prezbiterium dwie duże szkarpy.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz Wielki, w nim obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Boczne pozłacane kolumny, dwie rzeźbione figury Aniołów oraz świętych – Bonawentury i Jacka. Po bokach w nawie głównej znajdują się dwa ołtarze: św. Antoniego i św. Józefa.

Ulice należące do Parafii

Akacjowa, Batorego, Bawełniana, Boczna, os. Budowlanych, Cegielniana, Chabrowa, Chełmińska, Czapliniecka, Dolna, Dzika, Fabryczna, Fryzego, Jaworowa, Jesionowa, Jarzębinowa, Kaczkowskiego, Kalinowa, Kaliska, Kaszubska, Kątna, Klonowa, Kolejowa, Kopernika, Kossaka, Kościuszki, Kręta, Krótka, Kujawska, Kwiatowa, Kopeckiego, Leśna, Lipowa, Łagodna, Łąkowa, Łęczycka, Łowicka, Łódzka, 9 Maja, Malinowa, Matejki, Mazowiecka, Mazurska, Mickiewicza, Mielczarskiego, Miodowa, Modra, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Morawskiego, Nadrzeczna, pl. Narutowicza, Nechrebeckiego, Niecała, Nowa, Okrzei – obie strony od rzeczki aż do 1 Maja, os. Okrzei – bl. 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Olchowa, Olsztyńska, Pabianicka, Piaskowa, Podgórze, Podlaska, Podmiejska, Pogodna, Pojezierska, Polna, Pomorska, Pożaryskiego, Przejazd, Pusta, Sadowa, Sarnia, Sienkiewicza, Słoneczna, 19 Stycznia, Spokojna, Szpotańskiego, Szprota, Ustronie, Warmińska,Warszawska, Wielkopolska, Wodna, Wojska Polskiego – nr nieparz., Wrzosowa, Wspólna, Wyspiańskiego, Zacisze, Zajęcza, Zakątek, Żniwna, Żuławska

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Dobrzelów – 2 km, Helenów (część) – 4, Kałduny – 5, Marianka – 7, Myszaki – 5, Niedyszyna – 8, Teresin – 7, Zawady – 3

Dni powszednie

06:30, 07:00, 17:30, 18:00

Soboty

06:30, 07:00, 17:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 09:00, 10:30, 12:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 10 000

ODPUST: Narodzenia NMP, obchodzony w niedzielę po 8 września;
MB Różańcowej, I niedziela października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela, poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 5 ha (2 km)

PLEBANIA: wybudowana w 1843 r., murowana, stan techniczny dobry – nowy dach pokryty blachą miedzianą, na parterze zakrystia z przejściem do prezbiterium oraz kancelaria i pomieszczenia gospodarcze, kanalizacja, centralne ogrzewanie

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Łukasza Ewangelisty, w Szpitalu Miejskim i Hospicjum, ul. Czapliniecka 123
Kaplica na cmentarzu
Kaplica MB Nieustającej Pomocy, ul. Pusta 1

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rycerstwo Niepokalanej, Oaza Rodzin, Oaza Młodzieżowa, zespoły śpiewające: „Cantate Deo”, „Dzionek”, „Nasze Dzieci”, chór parafialny, asysta, Odnowa w Duchu Świętym, orkiestra dęta

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Leon Zaremba 1893–1916
ks. Władysław Ciesielski 1929–1932
ks. Józef Mańkiewicz 1916–1920
ks. Franciszek Potapski 1932–1942
ks. Franciszek Jeliński 1920–1929 (zm. w Dachau)
ks. Henryk Rybus 1945–1946
ks. Antoni Łukasik 1959–1975
ks. Wacław Sitek 1946–1950
ks. Aleksander Łęgocki 1975–1998
ks. Marian Nowak 1950–1959
ks. Janusz Krakowiak 1998–2013
ks. Zbigniew Zgoda 2013-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Stefan Stępień, wyśw. 1930
ks. Stanisław Haładaj, wyśw. 1991
ks. Jerzy Wojciech Jędrzejczyk, wyśw. 1991
ks. Krzysztof Nowak, wyśw. 1992

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Ewa [Emma] Dolata, 1992, karmelitanka Dz.J.

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1893–2006, małżeństw 1893–2006,
zmarłych 1893–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Zbigniew Zgoda, mian. 1 VI 2013 tel./fax 044 633 03 03

Wikariusze:
ks. Grzegorz Bieniek, mian. 30 VIII 2019
ks.Adrian Matuszewski, mian. 29 VIII 2020

Pomoc duszpasterska: ks. Janusz Moskała , mian. 30 VIII 2019 – kapelan Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.

czynna pn-pt 9:00-11:00 16:00-17:30

sb 9:00-11:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.