Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Będkowie
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Nowak
Wikariusz: ks. Szczepan Zacha
Telefon: 44 719-70-22

Adres: Parkowa 5 , 97-319 Będków
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 23 XI 1523 r. (abp gnieźnieński Jan Łaski)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w 1462 r., murowany w stylu gotyckim. Jednonawowy, z krótkim prezbiterium, wielobocznie zamkniętym. Od zachodu wysoka, smukła, kwadratowa wieża.
Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze późnobarokowe, Droga Krzyżowa malowana na płótnie, 2 świeczniki, organy 8-głosowe, 2 dzwony. Najcenniejszym zabytkiem jest łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwaną Matką Bożą Będkowską. Jest to obraz gotycki z XV w., prawdopodobnie dar rodziny Spinków. W 1986 r. przeprowadzono renowację i konserwację obrazu.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Będków, wieś kościelna, Będków kolonia – 1 km, Brzustów – 4, Ceniawy – 4, Drzazgowa Wola – 7, Ewcin – 8, Gutków – 3, Kalinów – 1, Magdalenka – 5, Nowiny – 4, Prażki – 5, Rosocha – 2, Rudnik – 5, Rzeczków – 5, Sługocice – 4, Wykno – 4, Zacharz – 3

Dni powszednie

07:00, 07:30, 17:00

Soboty

07:00, 07:30, 17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:30, 12:00 (w Rososze), 16:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3200
ODPUST: Narodzenia NMP, 8 września; Zesłania Ducha Świętego
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: niedziela Zesłania Ducha Świętego, poniedziałek i wtorek
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1,5 ha (400 m)
PLEBANIA: budowana w latach 1979–1980, murowana, dwupiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KOŚCIOŁY NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. św. Zygmunta, drewniany z XVII w., w Rososze
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Odnowa w Duchu Świętym, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Liturgiczna Służba Ołtarza
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:

ks. Władysław Pryca 1986–2009
ks. Sławomir Jałmużny 2009-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Jan Szychowski, wyśw. 1927
ks. Eugeniusz Kacperski, wyśw. 1984
ks. Bolesław Dziurdzia, wyśw. 1973
ks. Marek Wochna, wyśw. 1992
ks. Mariusz Kiełbasa, wyśw. 2011
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Agnieszka Chmielarska
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych, małżeństw, zmarłych – są wszystkie roczniki
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Krzysztof Nowak, mian.6 VII 2019 tel. 044 719-70-22
ks. Szczepan Zacha, mian. 30 VIII 2019 tel. 44 719-72-37

czynna śr 8:00-10:00

pozostałe dni 8:00-9:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.