Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pabianicach
Proboszcz: ks. Józef Kapias CM
Wikariusz: ks. Stanisław Janowiak CM
Telefon: 42 215-28-23

Adres: Zamkowa 39, 95-200 Pabianice
E-mail: pabianice@misjonarze.pl

http://nmp.prv.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 I 1906 r. (bp Stanisław Zdzitowiecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1898–1908, w stylu neogotyckim, na planie krzyża łacińskiego, z prezbiterium skierowanym na północ; długość kościoła jest równa wysokości wież i wynosi 49,8 m. Wnętrze jest utrzymane konsekwentnie w stylu neogotyckim. Autorem planu budowy kościoła był inż. Tadeusz Markiewicz, który wzorował się na kościele NMP w Łodzi. W imieniu bpa Stanisława Zdzitowieckiego kościół poświęcił 20 XII 1903 r. ks. prałat Jan Śliwiński.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze neogotyckie: NMP Różańcowej (w prezbiterium) i św. Józefa oraz Najśw. Serca Jezusowego (w nawach bocznych), neogotycka ambona i 6 konfesjonałów w tym samym stylu; na ścianach umieszczono 14 płaskorzeźb – stacji Drogi Krzyżowej, w prezbiterium – neogotyckie stalle (wyposażanie wnętrza zakończono w 1928 r.). W 1934 r. sprawiono organy; w 1966 r. na wieży wschodniej umieszczono 3 dzwony: Maryja, Józef i Wincenty á Paulo; w 1982 r. przebudowano prezbiterium i umieszczono tam murowany ołtarz i ambonę.

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Armii Krajowej, Bagatela, Bohaterów, Broniewskiego, Chłodna, Cicha – nr 3–17 i 4–10, Dąbrowskiego – 1–21 i 2–22a, Głowackiego, Grabowa, Jana Pawła II – 19 i 4–24, Jasna, Jutrzkowicka, Kamienna, Karniszewicka – 1–91 i 10–86a, Kochanowskiego – 4–18, Kolejowa, Konopnickiej – 1–37 i 2–38, Kościuszki – 5–33, Kwiatowa – 7–9 i 10–18, Lutomierska, Łaska – 5d i 2–26, Łąkowa, Matejki – 3–9 i 20–44, Mickiewicza, Mielczarskiego, Moniuszki – 13–75 i 8a–30, Narutowicza, Ogrodowa, Orla – 7–19 i 14–42, Partyzancka – 13–47 i 6–52, Piękna, Polna, Południowa, Pomorska, Poniatowskiego, Powstańców Warszawy, Prosta, Pułaskiego – 4–30, Reymonta, Różana – 1–9, Sempołowskiej – 6, Sienkie¬wicza, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego, Spółdzielcza, Świętokrzyska, Targowa, Traugutta, Tulipanowa, Waryńskiego, Widok, Wierzbowa, Wodna, Wyspiańskiego, kard. Wyszyńskiego, Zamkowa – 29–69 i 18–66, Zgoda, Zielona, Żabia – 7 i 8–10, Żelazna, Żeromskiego

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bychlew – 4 km

Dni powszednie

06:30, 07:00, 08:00, 08:30 (pogrzebowa), 12:00 (od 1 XI do Środy Popielcowej), 16:00 (tylko w pierwsze piątki), 18:00.

Soboty

06:30, 07:00, 08:00, 08:30 (pogrzebowa), 12:00 (od 1 XI do Środy Popielcowej), 16:00 (tylko w pierwsze piątki), 18:00.

Niedziele i święta

06:30, 08:00 (suma), 09:30 (dla młodzieży), 11:00 (dla dzieci), 15:30 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 18:00 (dla studentów i młodzieży pracującej)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 11 824

ODPUST: NMP Różańcowej, obchodzony w I niedzielę października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed świętem Niepokalanego Poczęcia NMP, przed 8 grudnia

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2003 r. (abp Władysław Ziółek)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1912–1937, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Rodzina Różańcowa, Odnowa w Duchu Świętym, Oaza Rodzin, Oaza Młodzieży Wincentyńskiej, Konferencja św. Wincentego a Paulo, III Zakon św. Franciszka, Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Krucjata Maryjna, ministranci, Duszpasterstwo Akademickie, Grupa Modlitewno-Pokutna, Apostolat Maryjny, Grupy Anonimowych Alkoholików i Al-Anon, świetlica „Przystań”, Koło Biblijne, schola dziecięca i młodzieżowa, Szkoła Parafialna „Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Wincentego a Paulo”

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Bartłomiej Szulc CM 1919–1927
ks. Leopold Petrzyk CM 1927–1933
ks. Jan Wagner CM 1933–1937
ks. Stanisław Szadko CM 1937–1940
ks. Józef Cechol CM 1945–1957
ks. Leopold Petrzyk CM 1957–1959
ks. Jan Rogowiec CM 1960–1969
ks. Józef Szczerbiński CM 1969–1971
ks. Augustyn Węc CM 1971–1980
ks. Edmund Karuk CM 1980–1983
ks. Franciszek Pancierzyński CM 1983–1989
ks. Bogdan Markowski 1989–1998
ks. Marek Ristau CM 1998–2004
ks. Jacek Gasiński 2004–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Lucjan Jaroszka, wyśw. 1939
ks. Tadeusz Sikorski, wyśw. 1959
+ ks. Jan Guga, wyśw. 1982 (diec. koszalińska)
ks. Paweł Bryk, wyśw. 1998
ks. Michał Lipiński, wyśw. 2000

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Tomasz Ludwisiak TJ, wyśw. 1978
ks. Zbigniew Knop CM, wyśw. 1980
ks. Paweł Śliwiński CM, wyśw. 1984
ks. Krzysztof Borowiec, wyśw. 1986
ks. Andrzej Papuga CM, wyśw. 1986
ks. Jacek Dądela CM, wyśw. 1987
ks. Marek Bednarek CM, wyśw. 1989
ks. Radosław Pawłowski CM, wyśw. 1989
ks. Marek Chociej CM, wyśw. 1991
ks. Paweł Holc CM, wyśw. 1991
ks. Paweł Dobroszek CM, wyśw. 1992
ks. Jerzy Szyran OFMConv., wyśw. 1994
ks. Sławomir Wartalski CM, wyśw. 1994
ks. Tomasz Partyka CM, wyśw. 1998

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Katarzyna Jaksa, 2000

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2011, małżeństw 1920–2011,
zmarłych 1920–2011

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Józef Kapias CM, mian. 24 VI 2013 tel. 42 215-28-23 w. 42
Wikariusz: ks. Stanisław Janowiak CM, mian. 25 VI 2004 tel. 42 215-28-23 w. 45
ks. Jan Kosakowski CM tel. 42 215-28-23 w. 37
ks. Marek Lamer CM tel. 42 215-28-23 w. 44
ks. Radosław Pawłowski CM tel. 42 215-28-23 w. 41
ks. Sławomir Wartalski CM tel. 42 215-28-23 w. 43
ks. Paweł Szymański CM tel. 42 215-28-23 w. 46
ks. Marcin Wróbel CM tel. 42 215-28-23 w. 38

czynna pn-pt 10:00-12:00 15:00-17:00

sb 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.