Archidiecezja Łódzka
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski we Włodzimierzowie
Proboszcz: ks. Zbigniew Dawidowicz
Wikariusz:
Telefon: 44 616-25-41/602-222-389

Adres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 4/8 , 97-330 Sulejów Włodzimierzów
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

 

 

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 9 VIII 1983 r. (bp Józef Rozwadowski)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 3 V 1984 r., zakończenie 30 XI 1986 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Obiekt składa się z 3 części stanowiących jedną całość – dł. 25 m, szer. 45 m. Część A i C to obiekty katechetyczne, mieszkalne, gospodarcze. Część B – kościół, doświetlenie okienno-dachowe. Wybudowany z cegły palonej, dachy dwuspadowe, kryte blachą falistą. Poświęcony 30 XI 1986 r. jeszcze w stanie surowym przez bpa Władysława Ziółka. Konsekrowany
29 VI 2002 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz stały z cegły, ambonka, chrzcielnica – marmur, 2 ołtarze boczne imitacja marmuru, organy elektryczne, dzwonów brak, ale są głośniki na wieży kościoła – głos dzwonów odtwarzany z taśmy magnetofonowej. Tabernakulum z 1999 r., metalowe ozdobione rzeźbą złoconą, 20 ławek. Wyposażenie zakrystii – segment na ornaty i paramenty liturgiczne, posadzka mozaika hiszpańska – 1999 r. 2 konfesjonały – 1999 r., Droga Krzyżowa.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Barkowice – 4 km, Barkowice Mokre – 6, Koło Wieś – 6, Koło Parcele-Piaski – 6, Koło Las – 6, Nowa Wieś – 3, Przygłów – 1, Włodzimierzów, wieś kościelna

Dni powszednie

17:00

Soboty

17:00

Niedziele i święta

08:30, 10:00,11:30, 17:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3330

ODPUST: NMP Królowej Polski, 3 maja;
Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1, 2, 3 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: ok. 1 ha (2 km)

PLEBANIA: oddana do użytku w 1996 r., a w 1997 r. wikariatka, w obu budynkach centralne ogrzewanie, kanalizacja

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. Miłosierdzia Bożego, na cmentarzu grzebalnym

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, schola, chór, asysta parafialna

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Marcin Sokołowski 1983–1994; ks. Jerzy Grodzki 2002–2004
ks. Franciszek Semik 1994–2002; ks. Konrad Woźniak 2004–2016 (ks.senior )

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1983–2006, małżeństw 1983–2006,
zmarłych 1983–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Zbigniew Dawidowicz, mian. 1 VII 2016 tel. 44 616-25-41

Czynna wg potrzeb parafian