Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Klukach
Proboszcz: ks. Józef Egierski
Wikariusz:
Telefon:

Adres: Kluki 98 b, 97-415 Kluki (pow. bełchatowski)
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Kluki, wieś kościelna, Osina – 8, Podścichawa – 8, Podwódka – 7,

Dni powszednie

07:00

latem 17:00

zimą 18:00

Soboty

07:00

latem 17:00

zimą 18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 18:00

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 26 VIII 2007 r. (abp Władysław Ziółek)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1200

ODPUST: 3 V

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 1-3 V

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Józef Egierski, mian. 1 VII 2018 tel. 44 631-51-71

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.