Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Stępień
Wikariusz: ks. Wojciech Buczek, ks. Michał Tyszecki
Telefon: 44 646-77-72

Adres: Kotarbińskiego 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 15 V 1992 r. Styl nowoczesny, autorzy projektu – architekci Marek Grymin, Mirosław Rybak, inż. Janusz Frey (konstrukcja). 10 V 1998 r. pierwsza msza święta, poświęcenie murów przez bpa Adama Lepę. Kościół oddano do użytku 8 XII 1999 r. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz świątyni po założeniu centralnego ogrzewania oraz zamontowaniu dzwonów. Konsekrowany 19 XI 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
W ołtarzu głównym kompozycja ścienna w mozaice z polichromią ukazująca adorację Krzyża Chrystusa, na tle Hostii z literami iprzez grupę Aniołów, wykonana w technice płaskorzeźby i złoceń. Całość ta jest tłem olejnego obrazu na płótnie Matki Bożej Oliwnej z Dzieciątkiem Jezus z Genui we Włoszech znanej poza Italią jako Królowa Pokoju. W prezbiterium mozaiki z polichromią czterech Ewangelistów. Nowoczesne 47-głosowe organy holenderskie Content w technice cyfrowej, odtwarzające naturalne brzmienia organowe. Trzyczęściowy prospekt piszczałkowy.
W lewej kaplicy figura Chrystusa Króla z kompozycją mozaikową w tle i z atrybutami czerwonych róż. W prawej kaplicy figura św. Józefa z mozaikową kompozycją w tle i z atrybutami liii. Stacje Drogi Krzyżowej – płaskorzeźba w technice ceramiki z nimbami pokrytymi złotem płatkowym. Ołtarz soborowy i dwie ambonki z włoskiego marmuru w kolorze wiśni, chrzcielnica też z włoskiego marmuru z pokrywą mosiężną. 3 dzwony spiżowe o wadze 1550 kg.

Ulice należące do Parafii

Baczyńskiego, Belzacka – od Kostromskiej do końca, Dąbrowskiej, Dmowskiego – od Kostromskiej do Energetyków, Dworska, Energetyków, Gałczyńskiego, Górnicza, Gromadzka, Jedności Narodowej, Komunalna, Kostromska – zachodnia strona od Dmowskiego do Słowackiego nr parz., Kotarbińskiego, 9 Maja, Malinowa, Nałkowskiej, Paderewskiego, Plater, Podmiejska, Prusa, Rudnickiego, Słowackiego – od Kostromskiej do granic miasta nr parz., Sygietyńskiego, Świerkowa, Trzcińskiej, Tuwima, Wójtowska, Źródlana – od Słowackiego na południe

Dni powszednie

06:30, 07:00, 18:30

Soboty

06:30, 07:00, 18:30

Niedziele i święta

07:00, 08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:30,
w lipcu i sierpniu: 07:00, 09:30, 11:00, 18:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 928

ODPUST: rocznica pierwszych objawień Matki Boskiej w Medziugorje, 25 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: 22, 23, 24 czerwca

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2004 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: w par. św. Jacka, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: dom parafialny (mieszkania księży, kancelaria, salki katechetyczne); murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie gazowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Grupa Modlitewna „Wieczernik”, Rycerstwo Niepokalanej, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Apostolstwo Pomocników Duszom Czyśćcowym, Rycerstwo Michała Archanioła, zespół wokalno-muzyczny młodzieży starszej i wolano-muzyczny młodzieży młodszej, liturgiczna służba ołtarza, asysta dorosłych, młodzieży i dzieci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Stanisław Stępień 1989–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Stanisław Goska, wyśw. 1998 (Częstochowa)

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Tomira Brzezińska, 1995, misjonarka Świętej Rodziny
s. Zuzanna Podlaska, 1995, misjonarka Świętej Rodziny
s. Elza Sztorc, 2005, józefitka
s. Marlena [Efraima] Bartłomiejczyk, 2001, MB Miłosierdzia

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2013, małżeństw 1989–2013,
zmarłych 1989–2013

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Stępień, mian. 1 X 1989 tel. 044 646-76-40
Wikariusz: ks. Wojciech Buczek, mian. 30 VIII 2017 tel. 513 197 690
ks. Michał Tyszecki, mian. 31 VIII 2013 tel. 605-749-964

czynna pn-pt 8:00-9:00  16:30-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.