Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Brzezinach

Proboszcz: ks. kan. Marek Balcerak
Wikariusz: ks. Adrian Matuszewski
Telefon: 607 706 656
Adres: kard. S. Wyszyńskiego 1 (parafia) ul. T. Kościuszki 47 (plebania) 95-060 Brzeziny
Strona internetowa: www.czestochowskabrzeziny.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

Ulice należące do parafii

Granice nowej parafii stanowią: od strony północnej południowa granica par. Wszystkich Świętych w Kołacinku; od strony wschodniej zachodnia granica parafii Wniebowzięcia NMP w Rogowie; od strony południowej miejscowości: Helenówek, Bronowice, Sadowa i Przecław, ul. Składowa (strona północna) od granicy wsi Kędziorki do ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego (strona wschodnia) od ul. Składowej do ul. Sienkiewicza, ul Sienkiewicza (strona północna) od ul. Dąbrowskiego do ul. Modrzewskiego; od strony zachodniej ul. Modrzewskiego (obie strony) od ul. Sienkiewicza do ul. Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego (strona wschodnia) od ul. Modrzewskiego do granic miasta, trasa nr 704 (obie strony) od granicy miasta do granicy z parafią Wszystkich Świętych w Kołacinku.