Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Piotrkowie Trybunalskim
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Nowacki
Wikariusz: ks. Sławomir Susik, ks. Michał Dolaciński
Telefon: 44 649-00-35
Fax: 44 649-58-63

Adres: Armii Krajowej 19, 97-300 Piotrków Trybunalski
http://www.piotrkow.republika.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1929 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Pierwszy kościół drewniany, postawiony w 1929 r., rozebrany w 1994 r. Obecny kościół murowany, dwukondygnacyjny wg projektu arch. Juliusza Seweryna. Świątynia miała być wybudowana na rzucie przypominającym rybę. 2 X 1977 r. bp łódzki Józef Rozwadowski poświęcił i wmurował kamień węgielny pod budowę nowej, monumentalnej świątyni. Kościół górny został poświęcony w 1996 r. przez abpa Władysława Ziółka. W kościele dolnym są przygotowywana sale dla gimnazjum katolickiego, ośrodka akademickiego. W budynku kościoła mieści się Katolicka Szkoła Podstawowa. W starej plebanii przedszkole prowadzone przez siostry salezjanki. Planowana jest modernizacja nowej plebanii.

Wyposażenie kościoła:
Granitowy wystrój prezbiterium: ołtarz główny, ambonka, chrzcielnica, siedzenia dla księży i asysty z nową tapicerką. Pięciometrowy obraz Najświętszego Serca Jezusowego. W bocznym ołtarzu obraz św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Droga Krzyżowa kuta w mosiądzu.

Ulice należące do Parafii

Armii Krajowej, Belzacka – do ul. Kostromskiej do końca, Częstochowska, Daniłowskiego, Dmowskiego – do ul. Kostromskiej, Doroszewskiego, Dzielna, Górna, Kołłątaja, Konopnickiej, Kostromska – nr nieparz., Kościelna, Matejki, Młynarska, Modrzewskiego, Narutowicza – od nr 39 i 52 do Armii Krajowej, Niecała, Norwida – od ul. Armii Krajowej do ul. Kostromskiej, Polna – str. parz., Poprzeczna, Przechodnia, Rysia, Słowackiego – od 29 i 36 do ul. Kostromskiej i od ul. Kostromskiej nr parz i za trasą obie strony ul. Słowackiego, Stroma, Szkolna, Twardosławicka – nr parz., Wojska Polskiego – od 68 i 80, Wyspiańskiego, Zamenhofa, Złota, Żelazna

Dni powszednie

07:00, 07:30, 18:00

Soboty

07:00, 07:30, 18:00

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00 /od września do czerwca/, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 20 000

ODPUST: Najświętszego Serca Jezusowego, obchodzony w niedzielę po uroczystości;
św. Teresy od Dzieciątka Jezus, obchodzony w niedzielę po 1 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: V niedziela Wielkiego Postu, poniedziałek i wtorek

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: w par. św. Jacka, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: stara – zbudowana w 1958 r., murowana; nowa, budowa zakończona w 1994 r. – murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Odnowa w Duchu Świętym, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Oaza Rodzin, oazy młodzieżowe, dziecięce, harcówki ZHR dziewcząt i chłopców, Poradnia Życia Rodzinnego, Apostolstwo Dobrej Śmierci, chór dziecięcy i młodzieżowy

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Franciszek Psonka 1929–1938
ks. Ignacy Raszka 1938–1955
ks. Czesław Rączaszek 1955–1968
ks. Władysław Chmiel 1968–1985
ks. Kazimierz Tomaszewski 1985–1994
ks. Henryk Eliasz 1994–2004
ks. Jerzy Grodzki 2004–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Henryk Błaszczyk, wyśw. 1931
ks. Michał Podkomórka, wyśw. 1973
ks. Adam Mikuła, wyśw. 1976
ks. Andrzej Chycki, wyśw. 1979
† ks. Waldemar Toma, wyśw. 1981
† ks. Grzegorz Bartosik, wyśw. 1986
ks. Leszek Czuba, wyśw. 1986
ks. Sławomir Masłowski, wyśw. 1987
ks. Mirosław Wujek, wyśw. 1988
ks. Ireneusz Węgrzyn, wyśw. 1991
ks. Marek Marczak, wyśw. 1994
ks. Bogusław Jargan, wyśw. 1996
ks. Jarosław Jurga, wyśw. 1996
ks. Roman Świątkowski, wyśw. 2000
ks. Wojciech Skóra, wyśw. 2001
ks. Józef Głowacki, wyśw. 2002
ks. Karol Litawa, wyśw. 2005

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Leander Pietras, paulin
o. Marcin Rogala, misjonarz Krwi Chrystusa
o. Egidiusz Włodarczyk OFM, 2005

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Daria Łukaszewska, 1980, misjonarka Świętej Rodziny
s. Tomira Brzezińska, 1995, misjonarka Świętej Rodziny
s. Zuzanna Podlaska, 1996, misjonarka Świętej Rodziny

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1929–2006, małżeństw 1929–2006,
zmarłych 1929–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Stanisław Nowacki, mian. 4 X 2014 tel. 044 649-00-35
Wikariusze: ks. Sławomir Susik, mian. 27 VIII 2012 tel. 044 649-70-26
ks. Michał Dolaciński, min. 29 VIII 2020

Pomoc duszpasterska: ks. Grzegorz Cierliński

Na terenie parafii mieszka:
ks. Józef Świerczyński (rezydent) tel.607-547-920

czynna pn-pt 10:00-12:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.