Archidieczja Łódzka

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kurowicach

Proboszcz: ks. Maciej Łazarek
Wikariusz: ks. Kazimierz Sobański
Telefon: 42 227-98-20
Adres: Pocztowa 4 95-004 Kurowice Kurowice
Strona internetowa: https://parafiakurowice.pl
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 11 V 1635 r. (abp gnieźnieński Jan Wężyk)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Kościół budowany w latach 1902–1913 wg projektu arch. Feliksa Nowickiego, w stylu neogotyckim, trzynawowy z wieżą i sygnaturką. Uszkodzony w czasach działań wojennych w 1914 r., odbudowany w latach 1918–1920 z przekształceniem partii fasady wg projektu warszawskiego arch. Stefana Szyllera. Poświęcony w 1913 r. przez bpa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego. Kościół ogrzewany.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny współczesny (pocz. XX w.) z obrazem Pana Jezusa Miłosiernego z 1913 r. (fundacja ks. Jana Dratwińskiego), ołtarze boczne klasycystyczne z końca XVIII w. Organy piszczałkowe z XX w., 3 spiżowe dzwony, poświęcone w 1980 r. przez bpa Bohdana Bejze. Droga Krzyżowa współczesna, chrzcielnica z końca XVIII w. dwa barokowe konfesjonały, barokowy krzyż procesyjny. W bocznej kaplicy zabytkowy ołtarz z pierwszej poł. XVII w., odnowiony w latach 1997–1998.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE PARAFII:
Brójce – 3 km, Bukowiec – 3, Dalków – 3, Karpin – 1, Kotliny – 2,5, Kurowice, wieś kościelna, Wardzyn – 4, Wygoda – 4