Parafia Miłosierdzia Bożego w Konstantynowie Łódzkim
Proboszcz: ks. Robert Jantczak
Wikariusz:
Telefon: 42 211-30-80

Adres: Cmentarna 2 , 95-050 Konstantynów Łódzki
E-mail: rjantczak@afx.net.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 19 VIII 1994 r. (abp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 15 IX 1987 r. wg projektu arch. Mirosława Rybaka. Kościół jednonawowy, w kształcie prostokąta, na którego przedłużeniu znajduje się prezbiterium. Po bokach prezbiterium – nisze, które powstały jako efekt załamania płaskiego muru fasady zachodniej. Podobnie została załamana ściana fasady wschodniej (wejściowej). Wewnątrz budynku nad wejściem poprzeczna część – chór. Świątynia pod względem architektonicznym, dzięki prostocie układu i odpowiednim proporcjom, tworzy wrażenie pełnej spokoju formy. Do centralnego kościoła przylegają ściany dwóch kaplic: z lewej św. Faustyny, a z prawej kaplica pogrzebowa. Poświęcony 18 IV 1993 r. przez abpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz kamienny, soborowy, ołtarz drewniany pod tabernakulum, obraz w głównym ołtarzu Jezu, ufam Tobie, z lewej strony obraz twarzy Chrystusa, z prawej obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, nad ołtarzem rozeta z wizerunkiem św. Faustyny, Droga Krzyżowa rzeźbiona w drewnie, organy elektroniczne.

Ulice należące do Parafii

Akacjowa, Baczyńskiego, Bażancia, Batalionu Platerówek, Bociania, Bohaterów Września, Broniewskiego, Cmentarna, Dębowa, Działkowa, Gołębia, Jaskółcza, Jastrzębia, Józefów, Kasprowicza, Kasztelańska, Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Krucza, Langiewicza, Leśna, Łaska, Nałkowskiej, Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Piaskowa, Pierwszego Korpusu Pancernego W.P., Pierwszego Maja, Południowa, Prusa, Reja, Rysia, Sarnia, Skrzydlata, Słowicza, Sobolowa, Sosnowa, Srebrzyńska, Synów Pułku, Szarotki, Szarych Szeregów, Szpacza, Świerkowa, Tetmajera, Topolowa, Tuwima, Wiewiórcza, Wycieczkowa, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego, Zagajnikowa, Zajęcza

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Florentynów – 3 km, Florentynów działki – 3,5 km

Dni powszednie

18:00

Kancelaria Parafialna w domu parafialnym
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:30 do 17:30

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00, 18:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: ok. 2200

ODPUST: Miłosierdzia Bożego, I niedziela po Wielkanocy

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: od Wielkiego Piątku – nowenna do Miłosierdzia Bożego, triduum – 3 dni przed II Niedzielę Wielkanocną

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

PLEBANIA: oddana do użytku w 2000 r., murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie olejowe

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Odnowa w Duchu Świętym, schola, asysta, ministranci, lektorzy, Rycerstwo Niepokalanej, zespół młodzieżowy, chór młodzieżowy, szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej, katecheza dla dorosłych.

PROBOSZCZOWIE od 1994 r.:
ks. Franciszek Haber 1994 – 2013

ks. Robert Jantczak 2013 –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1994–, małżeństw 1994–,
zmarłych 1994–

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Robert Jantczak mian. 8 IV 2013 TEL. 42 211-30-80

Kancelaria Parafialna w domu parafialnym
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:30 do 17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.