Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu
Proboszcz: ks. kan. Andrzej Blewiński
Wikariusz: o. Piotr Kochanowicz SJ, ks. Jacek Pływacz SDB, ks. Marek Sasiak
Telefon: 42 716-27-65

Adres: M. Skłodowskiej-Curie 5 , 95-100 Zgierz
http://mbdr.archidiecezja.lodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 17 IV 1948 r. (bp Michał Klepacz)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół wybudowany w latach 1957–1961. Murowany, z trzema nawami. Architektura budynku bezstylowa. Konstrukcja murowana z cegły ceramicznej oraz kamienia. Strop żelbetowy, kasetonowy, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, pokryty blachą ocynkowaną zabezpieczoną farbami antykorozyjnymi. Konsekrowany 20 IV 1980 r. przez bpa Józefa Rozwadowskiego. Kapitalny remont kościoła w latach 2009–2011.
Wyposażenie kościoła:
W nawie bocznej figura Ojca Świętego Jana Pawła II poświęcona 1 V 1994 r. przez bpa Bohdana Bejze. Ołtarz główny – z obrazem Matki Boskiej Dobrej Rady. Ołtarz boczny z prawej – NMP Nieustającej Pomocy oraz postać bł. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Ołtarz boczny z lewej – scena Przemienienia Pańskiego na tle Zgierza. Organy 24-głosowe zamontowane w kwietniu 1951 r. Dzwony: Maksymilian, Maria i Szczepan – poświęcone 12 X 1975 r. przez bpa Bohdana Bejze. Droga krzyżowa wykonana z gipsu.

Ulice należące do Parafii

Bema, Broniewskiego, Cała, Cicha, Cezaka, Chełmska (do nr 11), Chopina, Czarna, Czarneckiego, Dąbrowskiego (od 23), Długa (od 38), Dubois, Głogowa, Gospodarcza, Grottgera, Hordliczki, Jagiełły, Karłowicza, pl. Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kochanowskiego, Kolejowa, Kuropatwińskiej, Lelewela, Letnia (do 28), Limanowskiego, Lipowa, Lorentza, Łąkowa, Łódzka (str. nieparz. od 19), 1 Maja (od 12), 3 Maja (od 18), Malinowa, Mielczarskiego, Młodzieżowa, Myśliwska, Narutowicza, Na Skarpie, Orla, Osiedlowa, Plater, Powstańców Śląskich, Prosta, ks. Rembowskiego, Republikańska, Sadowa, Sierakowskiego, Sikorskiego, Skłodowskiej-Curie, Sosnowa, Spacerowa, Spółdzielcza, Szenwalda, Walecznych, Wiewiórskiej, Wschodnia, Zagłoby, Zawiszy

Dni powszednie

06:30, 07:00, 17:00, 17:30

Soboty

06:30, 07:00, 17:00, 17:30

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 lub 20:00 (VII-VIII)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 15 000

ODPUST: Matki Boskiej Dobrej Rady, 26 kwietnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed Odpustem

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2010 r. (bp Adam Lepa)

CMENTARZ GRZEBALNY: w parafii św. Katarzyny, wspólny dla parafii miasta

PLEBANIA: budowana w latach 1949–1951, murowana, jednopiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie. W domu parafialnym, wybudowanym w latach 1985–1988, jedną część przeznaczono na mieszkania dla księży.

FORMY DUSZPASTERSTWA: Bractwo Pielgrzymkowe, ministranci i lektorzy, Domowy Kościół, Ruch Światło Życie, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Biblioteka Parafialna, asysta, schola dziecięca, schola młodzieżowa, Akcja Katolicka, Wspólnota Najświętszego Sakramentu i Niepokalanej, Grupy AA, Dyskusyjny Klub Filmowy, Klub Inteligencji Katolickiej, Dominikańska Szkoła Wiary, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza, Szkolne koło Caritas, Zespół redakcyjny miesięcznika Dobra Rada, Duszpasterstwo Akademickie, chór parafialny, katecheza dorosłych, grupa różańcowa modlitwy rodziców za dzieci, duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych, grupa modlitewno-biblijna, asysta dziecięca

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Szczepan Rembowski 1948–1952
ks. Edwin Grochowski 1952–1957
ks. Szczepan Rembowski 1957–1962
ks. Stanisław Bott 1962–1974
ks. Tadeusz Sujkowski 1974–1984
ks. Władysław Wójcik 1984–1997
ks. Henryk Góra 1997–2007
ks. Andrzej Blewiński 2007-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
† ks. Bronisław Zdrojewski 1956
ks. Paweł Zieliński, wyśw. 1985
ks. Stefan Gniazdowski, wyśw. 1956
ks. Arkadiusz Wójtowicz, wyśw. 1986 (pracuje w Warszawie)
ks. Krzysztof Majacz, wyśw. 1989
† ks. Andrzej Świątczak, wyśw. 1970
ks. Bogdan Heliński, wyśw. 1990
ks. Zbigniew Zieliński, wyśw. 1982
ks. Włodzimierz Dudka, wyśw. 1991
ks. Henryk Betlej, wyśw. 1983
ks. Łukasz Szmit, wyśw. 1997
ks. Łukasz Janczak, wyśw. 2008
ks. Piotr Przybysz, wyśw. 2008

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Krystyna [Dorota] Popławska, 1968, Instytut Zakonny Świętej Rodziny z Bordeaux
s. Agnieszka Wójt, 1990, nazaretanka

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1948–2006, małżeństw 1948–2006,
zmarłych 1948–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Andrzej Blewiński, mian. 13 X 2007 tel. 42 716 33 08

Wikariusze:
ks. o. Piotr Kochanowicz SJ, mian. 28 VIII 2018
ks. Jacek Pływacz SDB, mian. 30 VIII 2019

ks. Marek Sasiak mian. 30.08.2019

Pomoc duszpasterska:
ks. Stanisław Kaniewski tel. 607 131 135, e-mail: kaniewski@archidiecezja.lodz.pl

czynna pn-pt 9:00-11:00 15:00-16:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.