Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku
Proboszcz: ks. kan. Marek Kowalski
Wikariusz:
Telefon: 43 677-50-34

Adres: ul. Kościuszki 5 , 95-083 Lutomiersk
E-mail: parafia@mbszkaplerzna.pl

http://mbszkaplerzna.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1283 r. (abp gnieźnieński Jakub II herbu Świnka)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1775–1781. Murowany, z fundacji właścicielki Lutomierska, księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej. Styl późnobarokowy, na planie prostokąta. Wystrój wnętrza jednolity z końca XVIII w. Poświęcony przez prymasa, abpa gnieźnieńskiego Antoniego Ostrowskiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze – główny z obrazami Matki Boskiej Różańcowo-Szkaplerznej i św. Trójcy. Boczne z obrazami św. Walentego, drugi obraz Wielka Rodzina Chrystusa (Zachariasz, Elżbieta, Joachim, Anna, Józef, Maryja, Jan Chrzciciel i Jezus), w ołtarzach obrazy, medaliony. Ołtarz główny Matka Boska z otwartym Sercem; boczne św. Heleny i św. Judy Tadeusza. Na stropie obrazy w stalowych ramach z XVIII w. św. Barbary i Chrzest Jezusa. Ambona z rzeźbą św. Jana Chrzciciela z XVIII w. Na stropie obrazy przedstawiające wszystkie tajemnice różańcowe. Dzwonnica barokowa z XVIII w. wewnątrz 2 dzwony z XX w. Organy mechaniczne z początku XX w. Kościół ogrzewany centralnym ogrzewaniem. Ławki stylowe, dębowe z 1995 r. Posadzka z kamienia strzegomskiego – 2001 r. Ołtarz główny stylowy w kształcie Alfa i Omega, dębowy z 2000 r. 2 nowe konfesjonały – dębowe. W latach 1990–1995 wykonano polichromię kościoła i ołtarz. Na zewnątrz kościoła umieszczono stylowy zegar bijący godziny.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Antoniew – 1,5 km, Bechcice Kolonia – 3, Bechcice Stara Wieś – 3,5, Bechcice Parcela – 4, Biłgoraj – 1,5, Czołczyn – 3, Kwirynów – 1,5, Lutomiersk, wieś kościelna, Wrząca – 2, Zofiówka – 2

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

09:00, 10:30, 12:00, 17:00 (X-IV), 18:00 (V-IX)

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 2450

ODPUST: Matki Boskiej Szkaplerznej, obchodzony w niedzielę przed 16 lipca;
św. Walentego, 14 lutego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota, niedziela Chrystusa Króla

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2008 r.( Abp Władysław Ziółek)

CMENTARZ GRZEBALNY: 2,5 ha (1 km)

PLEBANIA: stara z 1879 r. – drewniana – salki katechetyczne; nowa – zbudowana w 1974 r., murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja

KOŚCIOŁY NA TERENIE PARAFII:
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, klasztorny Księży Salezjanów,
95-083 Lutomiersk, ul. Klasztorna 1

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego, Zespół Synodalny, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, schola młodzieżowa i dziecięca, asysta dorosłych, młodzieżowa i dziecięca, katecheza dorosłych, ministranci, schola

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
† ks. Stefan Niedźwiecki 1921–1927
† ks. Leon Kaszyca 1927–1942
† ks. Zygfryd Szpetulski 1946–1948
† ks. Jan Wróblewski 1948–1953
† ks. Franciszek Mioduszewski 1953–1969
† ks. Józef Ambrozi 1969–1976
† ks. Stanisław Zięba 1976–1983
ks. Józef Caruk 1983–1989
+ ks. Włodzimierz Paszkowski 1989–2006
ks. Marek Kowalski 2006–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Jerzy Spychała, wyśw. 1958
ks. Walenty Janas, wyśw. 1960
ks. Stanisław Wasilewski, wyśw. 1959

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ks. Jan Bujnowicz SDB, wyśw. 1985

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Anna Leśniewska, 1994, służebniczka NMP NP

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1946–2011, małżeństw 1946–2011,
zmarłych 1946–2011. Z lat 1920–1946 niekompletne.

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Marek Kowalski, mian. 18.09.2006 tel. 43 677-50-34

czynna pn-pt 8:00-10:00 16:00-18:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.