Archidieczja Łódzka

Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie

Proboszcz: ks. Witold Lubaniak
Telefon: 44 719-50-84
Adres: 97-221 Łaznów 57 (pow. tomaszowski)
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 15 V 1431 r. (bp gnieźnieński Wojciech Jastrzębiec)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Obecny kościół drewniany wystawiony na miejscu poprzedniego w latach 1755–1756 z fundacji bpa włocławskiego Antoniego Sebastiana Dembowskiego. W 1965 r. przedłużono nawę główną o 4 m, oszalowano ściany deskami, a w 1966 r. cały kościół odmalowano. Kościół jest orientowany, konstrukcji zrembowej, nawa prostokątna o węższym i niższym prezbiterium. Od północy murowana zakrystia. Dzwonnica wybudowana w XVIII w. Od 1998 r. trwają prace konserwatorskie kościoła.
Wyposażenie kościoła:
Dwa ołtarze boczne z rzeźbami aniołów; w lewym ołtarz MB Pocieszenia z przełomu XVIII i XIX w.; ambona rokokowa z poł. XVIII w.; organy rokokowe; chrzcielnica barokowa z rzeźbą anioła z XVIII w.; kielich barokowy z 1668 r.

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Cisów – 3 km, Janinów – 4, Łaznowska Wola (część) – 5, Łaznów, wieś kościelna, Łaznów kolonia – 1,5, Michałów – 2, Popielawy – 1, Rokiciny – 4, Teodorów – 5