Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Ryszard Szmist
Wikariusz:
Telefon: 42 652-04-30

Adres: Chochoła 3, 91-230 Łódź
E-mail: MBNPparafia@wp.pl

http://parafiambnplodz.wordpress.com/
O parafii
Msze święte
Informacje

Rys Historyczny

Data erygowania: 5 VII 1948 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1925–1926 wg projektu arch. Józefa Kabana, w stylu neoklasycznym. Konsekrowany 18 IV 1927 r. przez bpa Wincentego Tymienieckiego.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny z obrazem MB Nieustającej Pomocy. Po stronie lewej tabernakulum, a po prawej krzyż. Boazeria, Droga Krzyżowa, organy elektryczne, chrzcielnica, konfesjonał, ławki, nowoczesne żyrandole, ambonka i sedilia dla kapłanów, lektorów i ministrantów. Zakrystia kapłańska i ministrancka. Nowe, gazowe ogrzewanie kościoła. Całe wyposażenie kościoła wykonane w latach 1999–2005 z drzewa dębowego. Wokół kościoła położono kostkę. Odwodniono kościół i założono nową bramę i furtkę do szpitala. Pracami kierował arch. Wiesław Darach.

Ulice należące do Parafii

Aleksandrowska – nr 117–203 i 162–246, Antoniewska (Zgierz), Bartkiewicza, Belgijska, Białych Róż, Brukselska, Bruzdowa, Bylinowa, Chochoła, Czcibora, Czerwonych Maków, Drozdowa, Duńska (do Traktorowej), Flamandzka, Flandryjska, Glebowa, Gruntowa, Hektarowa, Hodowlana, Holenderska, Jażdżewskiego, Juliusza, Kaczeńcowa (od Aleksandrowskiej do św. Teresy od Dzieciątka Jezus), Kąkolowa, Kędry, Klinowa, Kłosowa, Kocidłowska (Zgierz), Kompostowa, Kondka, Konopna, Kozia, Kujawska, Lechicka, Liściasta – 191–271 i 182–266, Ludowa, Luksemburska, Masłochów, Morgowa, Nasienna, Niemena, Normandzka, Piaskowiec, Plonowa, Ratajska, Rodła (Kałowska), Rojna – 73–141 i 98–128, Romanowska, Romanowska 55 (Osiedle Zielony Romanów), Safrina, Selerowa, Sianokosy, Sikiryckiego, Skibowa, Skwarczyńskiej, Sokołowska, Spadkowa, Sycylijska, Szałwiowa, Szarej Piechoty, Szczecińska – 29–139 i 32–118, Szparagowa, Szuberta, Śniadeckiego, Tatarczana, Teofilowska, Teoplitza, św. Teresy od Dzieciątka Jezus (od Traktorowej do Szczecińskiej), Traktorowa – 140–202, Tytoniowa, Uprawna, Walońska, Warecka (do Traktorowej), Warzywna, Wersalska, Wierzb Płaczących, Włoska, Wronia, Zagonowa, Ziemniaczana, Zimna Woda, Żyzna, Żuławskiego

Dni powszednie

07:00, 18:00

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 16:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3954

ODPUST: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 27 czerwca

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: przed odpustem

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2005 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 22 ha (3 km) pw. MB Nieustającej Pomocy, ul. Szczecińska 100, administrowany przez Kurię

PLEBANIA: wybudowana w latach 1957–1958, rozbudowana w latach 1981–1982, murowana, jednopiętrowa, kanalizacja, centralne ogrzewanie. Wokół plebanii położono kostkę i odwodniono.

KOŚCIOŁY I KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Nieustającej Pomocy, na cmentarzu grzebalnym, ul. Szczecińska 100
Kaplica w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, ul. Spadkowa 4/6
Kaplica w Domu Zakonnym Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux, ul. Hektarowa 15a

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Ruch Światło-Życie, asysta, lektorzy i ministranci

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Józef Pryc 1948–1955
ks. Jan Kabziński 1955–1960
ks. Julian Dratwa 1960–1967
ks. Tadeusz Kowalczyk 1967–1968
ks. Zdzisław Czosnykowski 1968–1971
ks. Stanisław Gawroński 1971–1985
ks. Andrzej Dąbrowski 1985–1990
ks. Józef Caruk 1990–

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Piotr Kosmala, wyśw. 1992

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Dorota Lech

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1948–2006, małżeństw 1948–2006,
zmarłych 1948–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Ryszard Szmist, mian. 1 VII 2015 tel. 42 652-04-30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.