Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Szydłowie
Proboszcz: ks. Maciej Paramuszczak
Wikariusz:
Telefon: 44 617-10-97

Adres: 97-306 Grabica Szydłów Kolonia 45
E-mail: szydlow@archidiecezja.lodz.pl

O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 IX 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto 27 VI 1988 r. Budynek zaprojektowany jako punkt katechetyczny z kaplicą, po erygowaniu parafii służy jako kościół z plebanią, salą katechetyczną, zakrystią i kancelarią. Zakończono budowę 30 IX 1990 r. Kościół poświęcony 23 XII 1990 r. przez bpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
Ołtarz marmurowy, duży krzyż rzeźbiony, olejny obraz MB Nieustającej Pomocy, organy elektroniczne, ławki z klęcznikami, konfesjonał, duże obrazy Drogi Krzyżowej, dzwony elektroniczne, żyrandol mosiężny 36-punktowy

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bąkowiec – 5 km, Cisowa – 3, Kamocinek – 2, Majków Mały – 3, Majków Średni – 2, Majków Folwark – 3, Olendry – 3, Polesie – 3, Szydłów, Szydłów Kolonia, wieś kościelna, Twardosławice – 4

Dni powszednie

16:00 zima

17:00 lato

Soboty

16:00 zima

17:00 lato

Niedziele i święta

09:00, 10:30, 11:00 (wakacje),12:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1680
ODPUST: Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, obchodzony w niedzielę przed lub po 27 czerwca
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: trzy dni przed odpustem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 2005 r. (bp Adam Lepa)
CMENTARZ GRZEBALNY: 1 ha (300 m)
PLEBANIA: wybudowana w 1990 r. połączona z kościołem, murowana, centralne ogrzewanie, kanalizacja
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża (10 kół dorosłych, 1 dziecięca), ministranci, schola dziecięco-młodzieżowa, asysta
PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Grzegorz Jędraszek 1989–1996
ks. Ireneusz Sikora 2003–2009
ks. Marian Kołodziejczak 1996–2003
ks. Karol Olczyk 2009-
KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Tadeusz Trawiński, wyśw. 1958
ks. Antoni Just, wyśw. 1959
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII:
o. Jan Krawczyk OCD, wyśw. 1989
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Elżbieta Łubiech, juniorat (w zakonie od 2000 r.)
s. Katarzyna Trawińska, nowicjat od 2005 r.
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006
OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Maciej Paramuszczak, mian. 6 VII 2019 tel. 44 617-10-97

czynna pn śr pt 15:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.