Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi
Proboszcz: ks. Jan Czekalski
Wikariusz: ks. Krzysztof Panek, ks. Sławomir Chrapla
Telefon: 42 684 21 17

Adres: Kilińskiego 228 , 93-124 Łódź
E-mail: parafialodz@gmail.com

http://www.mbflodz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY
Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 2 V 1994 r. Autor projektu arch. Lech Paperz, konstrukcja inż. Janusz Frey. Styl nowoczesny, kościół jednonawowy, na planie krzyża. Poświęcony w stanie surowym 13 V 2000 r. przez abpa Władysława Ziółka. Konsekrowany 13 X 2004 r. przez abpa Władysława Ziółka.
Wyposażenie kościoła:
2 ołtarze w tym jeden i dwie ambonki z marmuru, dzwon 70 kg ku czci Matki Bożej, Droga Krzyżowa – płaskorzeźba drewniana, 2 obrazy malowane: MB Częstochowskiej i Jezusa Miłosiernego, 28 nowych ławek, organy elektroniczne B-2, 2 konfesjonały, sejf metalowy, monstrancja, 3 kielichy, 3 puszki, ornaty, 5 obrazów ze scenami z Ewangelii, obraz portret Jana Pawła II.

Ulice należące do Parafii

Chełmońskiego, Dąbrowskiego – nr 16–38, Dębowa, Doroszewskiego, Grabowa – 16–22 i 13–29, Kaliska, Kilińskiego – 190–258 i 201–243, Krzywa, Lubelska, Łęczycka – 11/13 do końca nieparz., Łomżyńska – 2–24, Płocka, Podgórna – 23–29, Poznańska – 4–54 i 5–49, Praska – 4–30 i 9 do końca nieparz., Przybyszewskiego – 57/59–79 i 30–80, Radomska, Siedlecka, Siemiradzkiego, Senatorska – 34–60, Słowiańska – 16–32 i 13–27, Zarzewska – 41–61 i 46–72

Dni powszednie

07:00, 17:00, 18:30

Soboty

07:00, 17:00, 18:30

Niedziele i święta

08:00, 09:30, 11:00, 12:30, 18:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 8800
ODPUST: Matki Boskiej Fatimskiej, 13 maja
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: poniedziałek, wtorek, środa przed Bożym Ciałem
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: 17 września 2006 r. bp Adam Lepa
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: budynek pofabrykancki, murowany, kanalizacja, centralne ogrzewanie, remontowany od 1991 r.
KAPLICE NA TERENIE PARAFII: –
FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Apostolat Maryjny, asysta, Parafialny Zespół Akcji Katolickiej, Rycerstwo Niepokalanej, Grupa Modlitewna św. o. Pio

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Andrzej Galiński 1 X 1989 – 1 XII 2007
ks. Paweł Lisowski 1 XII 2007 – 1 VII 2015
ks. Maciej Łazarek 1 VII 2015 – 2019

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2007, małżeństw 1989–2007,
zmarłych 1989–2007

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Jan Czekalski, mian. 1 IX 2019, tel. 42 684-21-17 w. 26
Wikariusze: o. Krzysztof Panek., mian. 27 VIII 2019, tel. 42 684-21-17 w. 23
ks. Sławomir Chrapla, mian. 29 VIII 2020, tel. 42 684-21-17 w. 25

 

czynna pon-pt: 16:00-17:00, sb. 9:00-10:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.