Archidieczja Łódzka

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Zelowie

Proboszcz: ks. prał. Jacek Ambroszczyk
Wikariusz: ks. dr Ireneusz Słoma, ks. Michał Dolaciński
Telefon: 44 634-11-00
Adres: ul. Sienkiewicza 3 97-425 Zelów
Strona internetowa: http://www.parafiazelow.pl/
  • O parafii
  • Msze Święte
  • Informacje
  • Kancelaria parafialna
  • Ogłoszenia
  • Intencje

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 9 VIII 1926 r. (bp Wincenty Tymieniecki)
Historia budowy kościoła i jego architektura:
Wybudowany w latach 1931–1933, w stylu modernistycznym, jednonawowy, murowany. Poświęcony w 1933 r. przez bpa Kazimierza Tomczaka.

Wyposażenie kościoła:
3 ołtarze: główny Matki Bożej Częstochowskiej, boczne: Najśw. Serca Pana Jezusa, św. Antoniego, organy 16-głosowe – 2 manuały; 3 dzwony; Droga Krzyżowa, 3 stałe konfesjonały

Ulice należące do parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Ignaców – 3 km, Kolonia Pożdżenice (część) – 3, Mauryców – 2, Pożdżenice (część) – 2, Weronka – 5, Zelów, osiedle z kościołem parafialnym, Zelówek – 3