Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Żeroniach
Proboszcz: ks. Mariusz Kuligowski
Wikariusz:
Telefon: 44 617-15-46

Adres: Żeronie 1, 97-306 Grabica
http://www.parafiazeronie.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 6 VIII 1929 r. (bp Wincenty Tymieniecki)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Na miejscu starego kościoła w 1983 r. rozpoczęto budowę nowego w stylu zakopiańskim, zaprojektowanego przez arch. Macieja Zatorskiego. Ściany niskie, dach stromy pokryty blachą, sklepienie wyłożone drewnem świerkowym, w dachu okna trójkątne. Zakończenie budowy w 1989 r. Poświęcony w 1989 r. przez bpa Władysława Ziółka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny w stylu neobarokowym, wykonany w Poznaniu w 1929 r. Ołtarz soborowy w stylu neobarokowym, przerobiony z dawnego ołtarza bocznego. Organy elektroniczne, zakupione w 1985 r. Dzwony spiżowe wykonane w pracowni w Przemyślu: „Maryja” – 700 kg; „Józef-Izydor” – 220 kg, ufundowane przez parafian. Witraże wykonane przez ks. Tadeusza Żurawskiego SDB z Łodzi. Droga Krzyżowa – płaskorzeźby gipsowe, kolorowe, ufundowane w 1993 r., meble dębowe, oświetlenie – żyrandole, kinkiety mosiężne, nagłośnienie, nowe granitowe prezbiterium.

Ulice należące do Parafii

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Bleszyn – 1 km, Dziwle wieś i kolonia – 5, Gutów Duży – 3, Gutów Mały – 2,5, Helenów – 4, Jastrzębieniec – 2, Kłucjasz – 2, Kociołki – 2, Majdany – 4, Maleniec – 1,5, Niwy Jutroszewskie – 1,2, Żeronie, wieś kościelna

Dni powszednie

16:00 lub 17:00

Soboty

16:00 lub 17:00

Niedziele i święta

09:00, 11:00

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 550

ODPUST: MB Częstochowskiej, 26 sierpnia

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: czwartek, piątek, sobota przed V niedzielą Wielkiego Postu

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Ireneusz Pękalski)

CMENTARZ GRZEBALNY: 0,5 ha (300 m)

PLEBANIA: wybudowana w latach 1985–1991, murowana, kanalizacja, centralne ogrzewanie, parterowa, otynkowana tynkiem szlachetnym, parterowy wiejski dworek, kryta blachą, ogrodzona płotem betonowym.

KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. św. Jana Chrzciciela, w Dziwlach

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, Rada Parafialna, asysta, ministranci, Koło Przyjaciół Radia Maryja

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Czesław Patrycy 1929–1930
ks. Władysław Chojnacki 1930–1933
ks. Jan Kasprowicz 1933–1934
ks. Roch Łaski 1934–1945
ks. Wincenty Chmiel 1946–1947
ks. Adam Bąkowicz 1947–1949
ks. Stanisław Bott 1949–1953
ks. Adam Bakura 1953–1957
ks. Henryk Rogowski 1957–1962
ks. Stanisław Wieteska 1962–1965
ks. Stanisław Socha 1965–1967
ks. Stanisław Zalewski 1967–1969
ks. Zygmunt Kilijanek 1969–1971
ks. Jan Grotek 1971–1977
ks. Roman Sobaczyński 1977–1980
ks. Józef Stachniak 1980–1986
ks. Krzysztof Kołodziejczyk 1986–1988
ks. Jerzy Serwik 1988–1998
ks. Jan Bieda 1998–2003
ks. Stanisław Broda 2003–2009
ks. Dariusz Chlebowski 2009-2016
ks. Krzysztof Kowalski 2016-2017
ks. Mariusz Kuligowski 2017 –

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Kazimierz Bartkiewicz, wyśw. 1977

ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –

ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII: –

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1920–2006, małżeństw 1946–2006,
zmarłych 1946–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. Mariusz Kuligowski, mian 10 I 2017

czynna po Mszy św.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.