Parafia Świętego Jana Pawła II w Zgierzu
Proboszcz: ks. Łukasz Tarnawski
Wikariusz:
Telefon: 507 299 327

Adres: Łagiewnicka 76, 95-100 Zgierz
E-mail: parafiajpzgierz@gmail.com

http://www. parafiajp2zgierz.pl
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

Data erygowania: 27 XI 2016 r. (abp Marek Jędraszewski)

Ulice należące do Parafii

Zgierz-Chełmy: Agrestowa, Akacjowa, Brzoskwiniowa, Bukowa, Chełmska, Grzybowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołobrzeska, Koralowa, Krzywa, Leszczynowa, Letnia, Łagiewnicka, Orzechowa, Owocowa, Porzeczkowa, Topolowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Zakręt

Dni powszednie

18:00

Soboty

18:00

Niedziele i święta

08:00 , 11:00, 18:00

Data erygowania: 27 XI 2016 r. (abp Marek Jędraszewski)

Historia budowy kaplicy i jej architektura:

 LICZBA MIESZKAŃCÓW: 1000

ODPUST: św. Jana Pawła II, 22 października

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE:

PLEBANIA:

FORMY DUSZPASTERSTWA:

PROBOSZCZOWIE OD POWSTANIA PARAFII:

ks. Łukasz Tarnawski 2016

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych od 2016, małżeństw od 2016, zmarłych od 2016

OBSADA PERSONALNA:

Proboszcz:      ks. Łukasz Tarnawski, mian. 27 XI 2016                              tel. 507 299 327

Kancelaria parafialna jest czynna zaraz po każdej Mszy św. w dni powszednie. We wszelkich sprawach duchownych proszę wysłać na adres parafiajpzgierz@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.