Archidiecezja Łódzka
Parafia Dobrego Pasterza w Łodzi
Proboszcz: ks. kan. Czesław Duk
Wikariusz: ks. Andrzej Skawiński, ks. Bogusław Milo
Telefon: 42 657-70-87

Adres: Pasterska 12/14 , 91-826 Łódź
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 5 VIII 1951 r. (bp Michał Klepacz)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Budowę rozpoczęto w 1906 r. Styl zakopiański, we wnętrzu elementy ludowego wystroju łowickiego. Architektem Kazimierz Pomian Sokołowski, wychowanek Politechniki w Rydze, pochodzący z majątku Sadlno na Kujawach. Przyjaciel Tytusa Chałubińskiego i Jana Kasprowicza – piewcy Tatr – stąd styl zakopiański. Budowę zakończono w 1907 r. Rozbudowany w latach 1979–1981 wg projektu arch. Mirosława Rybaka.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarz główny, rzeźbiony w dębie przez rzeźbiarza Denekę. W ołtarzu głównym znajduje się odnowiony w 2004 r. obraz Dobrego Pasterza – autor nieznany; obok ołtarza głównego dwie figury z drewna lipowego, płaskorzeźby świętych Apostołów Piotra i Pawła. W 2004 r. poddane renowacji, wówczas okazało się, że pokryte są polichromią, wrócono do oryginału. U góry jest obraz MB Bolesnej z siedmioma mieczami. Organy elektroniczne firmy Johannus zakupione 30 V 1993 r. Dzwony 250 i 125 kg odlewane w firmie Kraszewskiego w Wągrowcu. Konsekrowane przez abpa Władysława Ziółka. Droga Krzyżowa – gips zbrojony, powojenna, w kolorze ciemnego brązu. Obok kościoła ołtarz polowy, używany przy wielkich uroczystościach.

Ulice należące do Parafii

Czarnieckiego, al. I Dywizji, Franciszkańska – nr 56–120 i 57–133a, Kaletnicza, Koszykowa, Krawiecka, Łagiewnicka – 25–61, Marynarska – 40–58 i 45–89, Marysińska – 38–88a, Mianowskiego, Młynarska – 22–104 i 31–89, Obrońców Warszawy, Obrońców Westerplatte – 18–32, Organizacji „Wolność i Niezawisłość” – 1–39 i 2–62, Pasterska, Przodowników Pracy, Racjonalizatorów, Spacerowa, mjra Szendzielorza „Łupaszki” -1,3 i 5, Szklana, Tokarzewskiego, Wawelska, Zawiszy Czarnego – 2/4–32, Zbożowa, Zielna – 8–14, Złotnicza

Dni powszednie

07:00, 18:00

Nabożeństwa:
Różańcowe (październik) 17:15
majowe, czerwcowe 17:30

Soboty

07:00, 18:00

Niedziele i święta

08:00, 10:00, 11:30, 13:00 /IX-VI/, 18:00 /IX-VI/, 19:30

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 12 000
ODPUST: Dobrego Pasterza, IV niedziela Wielkanocna
TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: piątek, sobota i niedziela po 15 września
OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2002 r. (bp Ireneusz Pękalski)
CMENTARZ GRZEBALNY: –
PLEBANIA: z 1910 r., murowana; kapitalny remont plebanii w latach 1983–1987, kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica w Domu Opieki Społecznej, ul. Złotnicza 10
FORMY DUSZPASTERSTWA: Apostolstwo Żywego Różańca, Odnowa w Duchu Świętym, Służba Liturgiczna Ołtarza, Schola, Wspólnota Krwi Chrystusa, Rycerstwo Niepokalanej

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Wiktor Harbich 1951–1979
ks. Stefan Moczkowski 1979–2012
ks. Czesław Duk 2012-

KSIĘŻA POCHODZĄCY Z PARAFII:
ks. Marek Gregorczyk, wyśw. 1987
ks. Marek Sasiak, wyśw. 1998
ZAKONNICY POCHODZĄCY Z PARAFII: –
ZAKONNICE POCHODZĄCE Z PARAFII:
s. Bożena Szalczyńska, 1995, szara urszulanka
s. Alicja Kalwas, 1984, salezjanka
KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1951–2006, małżeństw 1951–2006,
zmarłych 1951–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz:
ks. kan. Czesław Duk, mian. 25 V 2012 tel. 42 661-55-42
Wikariusze:
ks. Bogusław Milo, mian. 29 VIII 2015, tel.42 661-55-43
ks. ks. Andrzej Skawiński, mian. 30 VIII 2019, tel. 42 661-55-41

czynna: pm-pt 10:00-11:00 16:00-17:30

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.