Archidiecezja Łódzka
Parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Pabianicach
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Ciebiada
Wikariusz: ks. Karol Gąsiński
Telefon: 42 215-43-31
Fax: 42 215-43-31

Adres: Karniszewicka 99, 95-200 Pabianice
E-mail: xsc@poczta.onet.pl

http://chrystusnazatorzu.pl/
O parafii
Msze święte
Informacje
Kancelaria parafialna

Rys Historyczny

RYS HISTORYCZNY

Data erygowania: 1 X 1989 r. (bp Władysław Ziółek)

Historia budowy kościoła i jego architektura:
Rozpoczęcie budowy 1 IX 1996 r., zakończenie 20 VI 2005 r. Kościół 3-nawowy z sześcioma bocznymi kapliczkami (po 3 z każdej strony). Poświęcony 20 VI 2005 r. przez abpa Władysława Ziółka. Obecnie trwa wyposażenie wnętrza kościoła.

Wyposażenie kościoła:
Ołtarze, organy elektryczne, Droga Krzyżowa

Ulice należące do Parafii

ULICE NALEŻĄCE DO PARAFII: Agrestowa, Akacjowa, Bociania, Brauna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Chmielowa, Cisowa, Cyprysowa, Czereśniowa, Eichlera, Gajowa, Glebowa, Gromadzka, Gruntowa, Jałowcowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Karniszewicka – nr 46–204 i 45–205, Kasztanowa, Kąkolowa, Klonowa, Laskowa, Leszczynowa, Leśna, Lisia, Liściasta, Łaska – 37–61, Łączna, Łubinowa, Łukowa, Makowa, Malinowa, Modrakowa, Morwowa, Napierskiego, Nieduża, Niska, Oliwkowa, Olszynowa, Orna, Orzechowa, Osikowa, Piątkowska, Podmiejska, Poziomkowa, Rolnicza, Składowa, Słonecznikowa, Szynkielewska – 70–215, Śliwkowa, Świerkowa, Tatarakowa, Torowa, Trawiasta, Wiązowa, Wiśniowa, Wspólna, Żniwna, Żytowicka

MIEJSCOWOŚCI NALEŻĄCE DO PARAFII: Chechło I – 3 km do kościoła, 0,5–1 do kaplicy

Dni powszednie

17:00, 17:30

Soboty

17:00, 17:30

Niedziele i święta

07:00, 08:30, 09.30 w Kaplicy 11:00, 12:15 ( dla dzieci ), 17:00

LICZBA MIESZKAŃCÓW: 3500

ODPUST: uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego

TRIDUUM EUCHARYSTYCZNE: MB Fatimskiej, 11, 12, 13 maja

OSTATNIA WIZYTACJA PASTERSKA: w 2001 r. (bp Adam Lepa)

PLEBANIA: budowę ukończono w 2003 r., kanalizacja, centralne ogrzewanie
KAPLICE NA TERENIE PARAFII:
Kaplica pw. MB Fatimskiej, ul. Podmiejska 57

FORMY DUSZPASTERSTWA: Żywa Róża, asysta, schola dziecięca i młodzieżowa, teatrzyk parafialny, ministranci, chór parafialny, oaza Rodzin, grupa adoracyjna, drużyna zuchowa

PROBOSZCZOWIE od 1920 r.:
ks. Andrzej Chycki 1989–2001
ks. Sławomir Ciebieda 2001–

KSIĘGI METRYKALNE: ochrzczonych 1989–2006, małżeństw 1989–2006,
zmarłych 1989–2006

OBSADA PERSONALNA:
Proboszcz: ks. kan. Sławomir Ciebieda, mian. 28 VIII 2001 tel. 42 215-43-31
Wikariusz: ks. Karol Gąsiński, mian. 29 VIII 2015 tel. 600-251-795

czynna pn-pt 16:00-17:00

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.